Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?

Obrázok k správe
Bratislava, 24.10.2017  Desiatky expertov z terénu i z akademického a politického prostredia, zo samosprávy, vererejní i neverejní poskytovatelia sa schádzajú na pôde Výboru NR SR pre sociálne veci pri príležitosti pripomienky Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby. Odborný seminár v NR SR pod titulom Spoločne blízko pri človeku - Blížime sa k európskemu štandardu sociálnych služieb?  sa koná pod záštitou Aleny Bašistovej, predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci. Jeho úlohou je pozrieť sa na kvalitu sociálnych služieb na Slovensku z nadhľadu – očami Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ale aj vyhodnotiť existujúcu a prerokovávanú legislatívu – očami zákonodarcov, samosprávy, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb. Jednou z kľúčových ambícií seminára je vytvoriť priestor dialógu a hľadanie synergie pomáhajúcich v prospech odkázaného človeka a jeho opatrovateľov.  Takýto zámer je aj v súlade s tendenciou deinštitucionalizácie.

17. október bol uznesením Valného zhromaždenia OSN zo dňa 22.decembra 1992 vyhlásený za Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Tento dátum nebol vybraný náhodne. Viaže sa s menom francúzskeho katolíckeho kňaza Josepha Wresinského (1917 – 1988).  17. októbra 1987 sa totiž z jeho iniciatívy zišlo na námestí Trocadero v Paríži 100 tisíc ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev, z rôznych končín sveta. Ich zámerom bolo vyvinúť na spoločnosť tlak v prospech rešpektovania ľudských práv.  Slávnostne bola osadená pamätná tabuľa všetkým obetiam hladu, nevedomosti a násilia so známym Wresinského výrokom: "Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou".

Fórum kresťanských inštitúcií a  Sociálna subkomisia KBS organizujú od roku 2006 prezentácie prosociálnych organizácií s názvom Veľtrh sociálnych aktivít. Dlhoročným partnerom tohto podujatia je okrem lokálnych patnerov, miest a ich samospráv Nadácia Konrada Adenauera, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Výbor NR SR pre sociálne veci,  Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia a mnohé pomáhajúce iniciatívy.

Veľtrh sociálnych aktivít pokračuje verejnými podujatiami 3. novembra v Žiline v Auparku a 7. novembra v Trnave  v budove UCM. Bližšie informácie sú na stránke www.chudoba.sk.

Katarína Hulmanová