Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Školenie k EU projektom a spolupráca s Eurodiaconiou

Obrázok k správe

V druhom decembrovom týždni 2022 sa za Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku, člena Eurodiaconie, zúčastnila riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká stretnutia usporiadaného touto medzinárodnou platformou. Eurodiaconia je strešná organizácia pre cirkevné diakonické organizácie a kresťanské mimovládne organizácie v Európe. 

Nosnou témou bolo školenie k financovaniu EÚ projektov.  Tréning sa konal za účasti ďalších zástupcov z diakonických organizácií v Európe, a tak dôraz vzájomných jednaní bol aj o poskytovateľoch sociálnych a zdravotníckych služieb. Časť vzájomnej výmeny informácií a hľadania partnerstiev sa týkal aj humanitárnej pomoci a práce s vylúčenými komunitami. S kolegyňami z Diakonie evanjelickej cirkvi v Lotyšsku bola možnosť diskusie k poskytovaniu pomoci ľuďom zasiahnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Lotyšská diakonia sa angažuje okrem pomoci civilnému obyvateľstvu aj v pomoci zraneným vojakom.

S kolegyňou z Diakonie ČCE si riaditeľka Evanjelickej diakonie  vymenila poznatky o opatrovateľskej službe v domácnostiach.

Aktívnou účasťou prispela Ľubica Szabóová Vysocká v bloku venovanému  vývoju projektov, konkrétne pre sociálne vylúčené skupiny.

Tréning sa konal v mieste portugalskej charitatívnej organizácie ABLA, ktorá cez svoje vlastné aktivity v turizme podporuje miestne aj medzinárodne komunity a zabraňuje napríklad sociálnemu vylúčeniu a predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.