Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Seniori zo Kšinnej v Uhrovskom múzeu

Obrázok k správe
Dňa 23. augusta 2019 navštívili klienti SED Kšinná Uhrovské múzeum. Pani riaditeľka Elena Beštová nám prezentovala zaujímavé informácie o histórii obce Uhrovec, z ktorej pochádzajú niekoľkí naši klienti. Priblížili sme si každodenný život obyvateľov obce Uhrovec a okolia kedysi. Dozvedeli sme sa o práci, tradíciách a zvykoch predkov. Pozreli sme sa na ľudové odevy, kroje, pracovné nástroje, domáce potreby, rezbárske i na ručné práce šikovných Uhrovčanov či obyvateľov blízkeho okolia. Tiež sme si pozreli aj množstvo dobových fotografií znázorňujúce život ľudu Uhrovskej doliny. Pani riaditeľka Elena Beštová nezabudla ani na významné osobnosti, ktoré sa v Uhrovci narodili a pôsobili. Niektorých z nich dokonca naši klienti poznali. Zbierka vzácneho uhrovského skla z miestnej sklárne nás všetkých nadchla.

Celá návšteva múzea sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Naši klienti sa aktívne zapájali do výkladu a obohatili ho aj o svoje spomienky.

Chceli by sme veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke Elene Beštovej za obohacujúcu prezentáciu v múzeu, za zaujímavé informácie o našich dejinách a tvorcoch našich dejín.  Zároveň pani riaditeľke prajeme čo najviac zvedavých návštevníkov.

Veronika Hudecová
sociálna pracovníčka SED Kšinná