Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Rozlúčka s Dieterom Kaufmannom, predsedom Diakonie Württemberg

Obrázok k správe
Oberkirchenrat Dieter Kaufmann sa 19. novembra 2020 slávnostne rozlúčil s funkciou predsedu Diakonie Württemberg, ktorú zastával 11 rokov. Slávnostný program v dnešnom svete covid-u bol zorganizovaný online formou. Rozlúčky si zúčastnilo cca 250 hostí. Postupne v rámci programu s príhovorom vystúpili: biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu - Dr. h. c. Frank Otfried July, prezident diakonie v Nemecku - farár Ulrich Lilie, predsedníčka Rady pre regulačnú kontrolu v Baden-Württembergu – Dr. Gisela Meister-Scheufelen, minister pre sociálne záležitosti a integráciu v Baden-Württembergu - Manne Lucha a riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku – Ján Gasper.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku bratovi Oberkirchenratovi Dieterovi Kaufmannovi pri tejto príležitosti udelila ocenenie – Zlatý odznak ED, ktorý je možné udeliť výnimočným osobám pri výnimočných príležitostiach. Týmto ocenením sme vyjadrili našu vďaku za jeho dlhoročnú aktívnu pomoc, podporu a záštitu nad partnerstvom medzi Diakoniou Württemberg a Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku.

Príhovor riaditeľa ED ECAV Jána Gaspera

Spolupráca je slovo, ktoré dnes veľmi často počúvame. Spolupracovať máme v cirkvi, v rámci štátu, aj na európskej úrovni. Slovo spolupráca však nie je cudzie pre Diakonické dielo Württemberg a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku. Spolupracujeme už takmer 30 rokov. Spolupráca postupne prerástla do partnerstva a priateľstva, po celý čas však mala formu aj obsah a prinášala výsledky. Vďaka nej sa obnovila činnosť Evanjelickej diakonie na Slovensku. Stali sme sa 2. najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku. Formu aj obsah ale vždy realizujú konkrétni ľudia. Jedni v rámci spolupráce reálne pracujú, druhí jej z pozície svojich funkcií vytvárajú podmienky a zastrešujú ju. Na základe tejto záštity a podpory, ktorú sme mali zo strany Dietera Kaufmanna sa Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku rozhodla, pri tejto príležitosti udeliť bratovi Dieterovi Kaufmannovi ocenenie Evanjelickej diakonie, ktoré je možné udeliť výnimočným osobám pri výnimočných príležitostiach - Zlatý odznak ED s logom diakonie. Nejaký diakonický odznak v rôznej veľkosti a tvare má v podstate každý, kto v diakonii pracuje. Tento odznak je však celý zlatý. Vo vnútri aj navonok. Podľa más to symbolizuje aj osobnosť Dietera Kaufmanna, že to čo navonok deklaroval, to potom aj smerom do vnútra dodržiaval. A to je veľmi dôležitá skutočnosť pre úspešnú spoluprácu. Na záver chcem vo svojom mene a v mene celej Evanjelickej diakoni ECAV na Slovensku poďakovať, zaželať veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalšieho života.