Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Rokovanie Kontaktného výboru Trojpartnestva 2017

Obrázok k správe
V piatok 7. apríla sa uskutočnilo stretnutie Kontaktného výboru Trojpartnerstva v Stuttgarte, ktorého sa zúčastnili zástupcovia cirkvi, diakonie a synody troch partnerov: Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku, Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a ECAV na Slovensku. Cieľom tohto stretnutia bolo nielen získať prehľad o práci a plánoch partnerov, ale aj posilniť vzájomnú spoluprácu.

Na rokovaní Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku zastupoval poverený riaditeľ Ján Gasper a referentka osobitnej pomoci Anna-Mária Benková a biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Milan Krivda.

Stretnutie otvorila a aj viedla referentka pre partnerskú spoluprácu v Evanjelickej krajskej cirkvi vo Württenbersku Cornelia Wolf. Úvodnú pobožnosť viedla Senta Zürn, farárka  a zodpovedná referentka pre misiu, ekumenizmus a rozvoj v Evanjelickej krajskej cirkvi vo Württembersku.

Anna-Mária Benková predstavila nosné momenty ED v rámci jej služby počas uplynulého roku. Spomenuté boli výročia v SED Trnava, Sučany, Kšinná, Horné Saliby a Košeca.

V rámci rozvoja sa zdôraznilo otvorenie nového strediska v Chmeľove, rekonštrukcia budovy útulku pre ženy s deťmi a pripravovaný projekt v Modre Kráľovej. Hlavnú časť správy tvorilo reflektovanie 25. výročia ED ECAV na Slovensku. Nechýbala ani reflexia osláv Evanjelickej diakonie v podobe fotodokumentácie.

Oslavy 25. výročia ED  pozitívne hodnotila Birgit Susanne Dinzingerová referentka pre prácu s emigrantami na Diakonii vo Württembergu. Pripomenula, že slávnostný koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave spojil umenie a službu diakonie, a tak predstavil zúčastneným široký kontext činnosti ED.

Biskup ZD ECAV Milan Krivada poukázal na oslavu vo Zvolene a vyzdvihol účasť a spoločensktvo všetkých stredísk ED ECAV.

Všetci zúčastnení členovia hovorili o svojich aktivitách v roku 2016, ako aj o plánoch do budúcnosti v rámci spolupráce partnerských organizácií. Na záver odznelo pozvanie na Kirchentag auf dem Weg Jena/Weimar 25. – 26. mája 2017, ktorý bude v znamení 500. výročia Reformácie.

Anna – Mária Benková
Evanjelická diakonia