Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Prvé celoslovenské školenie o bezpečnej práci humanitárnych terénnych pracovníkov

Obrázok k správe

Vyše 30 humanitárnych terénnych pracovníkov z celého Slovenska sa certifikovalo v oblasti ochrany a prevencie zraniteľných skupín počas humanitárnych kríz typu vojnových konfliktov, katastrof a iných foriem mimoriadnych udalostí.

Evanjelická diakonia organizovala dňa 30. januára 2023 celodenné školenie v spolupráci s nemeckou organizáciou Diakonie Katastrofenhilfe, ktorá pôsobila pri zemetraseniach v Pakistane, Iráne a pri najväčšej utečeneckej kríze na sýrsko-tureckej hranici.

Skúsenosti z terénu zdieľala školiteľka Hatem Efe s Nurhak Yilmaz a Pinar Gokgun. Účastníci tréningu sa naučili ako bezpečné poskytovať asistenciu a služby pre zraniteľné skupiny. Prostredníctvom konkrétnych typizovaných prípadov a prípadových štúdií psychológovia a sociálni pracovníci nacvičovali bezpečnostné postupy a aplikáciu princípov tolerancie a „do-no harm“ princípov. Zároveň sa naučili ako minimalizovať riziká prostredníctvom zjednotenia foriem správania, organizačných postupov a rozhodovacích procesov.

Toto školenie sa realizovalo v rámci programu pre podporu a asistenciu odídencom na Slovensku. Program realizuje odborný 14-členný tím Evanjelickej diakonie s finančnou podporou Diakonie Katastrophenhilfe (DKH, súčasť ACT Alliance).