Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pracovníci stredísk Evanjelickej diakonie sa zamerali na posilnenie zručností potrebných pre prácu s emóciami

Obrázok k správe

Každodenná prax v zariadeniach sociálnych služieb prináša rôzne záťažové situácie. Niekedy sú spojené s nevyslovenými očakávaniami, niekedy vychádzajú z rôznych názorov či životných postojov alebo sú dôsledkom pocitov zlyhania. Veľmi náročné je aj sprevádzanie človeka pri odchode z tohto sveta.

V piatok 22.9.2023 sme s podporou lektorky ThDr. Miriam Szőkeovej, Ph.D. zo Sliezkej diakonie skúmali vlastné prežívanie, pomenovávali rôzne emócie, hovorili o tom, ako s nimi žiť a rásť v službe druhým ľuďom. A keďže sme pracovníci kresťanskej organizácie, kontextom bola spiritualita človeka.

Počas semináru sme sa zaoberali identifikáciou psychosociálnych zručností v zariadeniach sociálnych služieb. Dotkli sme sa kompetenčných pilierov pracovníka sociálnych služieb, potreby autenticity a sebapoznania ako predpokladu pre pôsobenie v pomáhajúcich profesiách.