Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pozvánka na vzdelávací seminár

Obrázok k správe
Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku a Výbor pre Zborovú diakoniu v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Trnava, pozýva všetkých záujemcov na vzdelávací seminár v rámci projektu: „Dôstojne až do konca“ na tému:  Sprevádzanie zomierajúcich. Podujatie sa uskutoční dňa 22. septembra 2019 v Evanjelickom kostole v Trnave. Seminár bude spojený s prezentáciou rovnomennej publikácie so sprievodcom sociálnymi službami. Projekt "Dôstojne až do konca" – vzdelávací seminár a vydanie rovnomennej publikácie o sprevádzaní ťažko nemocných a zomierajúcich finančne podporili Trnavský samosprávny kraj, Revia –komunitná nadácia a Mesto Modra.