Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Pozvánka na vzdelávací program Interdiac-u

Obrázok k správe
Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, pozýva všetkých záujemcov, zapojiť sa do vzdelávacieho programu „PEACE BUILDING FOR CONVIVIAL LIFE TOGETHER“
Cieľom programu je riešiť tri javy:
  • Medziľudské konflikty a násilie
  • Medzi skupinový konflikt a násilie
  • Štrukturálny konflikt a násilie
Konflikt na týchto troch „úrovniach“ je často prepojený.
Tento program je založený na pochopení, že ku konfliktu často dochádza pri otázkach identity a moci, či už ako osobitné prvky alebo kombinované, a že takýto konflikt bráni spoločnému životu. 
Program zahŕňa 4 prístupy riešenia konfliktov:
  • Komunikačné schopnosti
  • Mediácia
  • Obnovená spravodlivosť
  • Dialogický prístup založený na právach potrebný pre vývoj spoločnosti / komunity
Vzdelávací program je vhodný pre ľudí angažovaných v diakonickej činnosti, v sociálnej, komunitnej a mládežníckej práci, ako aj pre pastorálnych pracovníkov a dlhodobých dobrovoľníkov, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti budovania mieru.

Znalosť anglického jazyka je nevyhnutná. Prihlásiť sa do programu je potrebné najneskôr do 16.11.2020.

Viac informácií nájdete tu