Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Oslávili sme 30. jubileum založenia podporného programu Hoffnung für Osteuropa

Obrázok k správe

Diakonické dielo vo Württembergu oslávilo 30-ročné fungovanie svojho podporného programu Hoffnung für Osteuropa (Nádej pre východnú Európu).

Program „Nádej pre východnú Európu“ sa zameriava na podporu zmiernenia následkov náročných životných situácií vo východoeurópskych krajinách v spolupráci najmä s diakoniami a humanitárnymi organizáciami z Poľska, Srbska, Slovenska, Gruzínska, Rumunska, Maďarska.

Za Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku sa slávnostného podujatia v Stuttgarte dňa 29. septembra 2023 zúčastnili riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká a Mária Hubová z Ústredia ED. Za generálnu cirkev sa zúčastnila sestra generálna dozorkyňa Renáta Vinczeová.

Vrchná cirkevná radkyňa a predsedkyňa Diakonického diela Württembersko v úvode slávnosti pripomenula vtedajšie okolnosti založenia programu pomoci a spomenula, že žiaľ svet je na mnohých miestach viac ovplyvnený silami chaosu ako dobrými skutkami Božieho stvorenia a úlohou kresťanov je postaviť sa proti nespravodlivosti a správať sa k sebe ľudsky.
Prostriedky na akciu pomoci sa v evanjelických kostoloch vo Württembersku zbierajú predovšetkým na Veľký piatok.

Evanjelická diakonia si veľmi cení pomoc, o ktorú sa môže uchádzať v rámci programu. S podporou nemeckej württemberskej diakonie uvádza do života projekty s diakonickým rozmerom na Slovensku a v sieti svojich zariadení sociálnych služieb. Napríklad posledný rok sme mohli takto skvalitniť poskytované sociálne služby na pomoc odkázaným ľuďom v Strediskách evanjelickej DIAKONIE v Horných Salibách (zvýšenie hygienických štandardov), vo Veľkom Slavkove (pracovná integrácia klientov), v Bratislave (záhradná terasa) a v Trnave (bezbariérový altánok). V prípravnom procese realizácie je projekt v SED Kšinná (debarierizácia).

 

Poďakovanie a blahoželanie riaditeľky ED ECAV Ľubice Szabóovej Vysockej na slávnostnej večeri:

Milé sestry a bratia,

dovoľte nám poďakovať sa za pozvanie na oslavu pri príležitosti 30. výročia programu Nádej pre východnú Európu. Za Evanjelickú diakoniu na Slovensku vám prinášame srdečné pozdravy od našich kolegov z ústredia a všetkých diakonických stredísk.

Pri tejto príležitosti si vám dovoľujeme zablahoželať aj s malým dar. Ako vidíte, ide o umeleckú plastiku ryby. V Biblii máme niekoľko vysvetlení významu tohto symbolu. Predovšetkým ako symbol Ježiša Krista a kresťanov vôbec.

Pod týmto symbolom môžeme vidieť aj ľudí, ktorí sú mimo hraníc kresťanstva. Stratení, slabí, zranení, beznádejní. Náš Pán Ježiš Kristus nás vyzýva v Matúšovi 4:19 „A povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!"

V širšom zmysle môžeme diakoniu v tomto kontexte vnímať ako rybársku sieť či záchrannú sieť v našich rukách. Každá miestna diakonická činnosť je okom tejto siete. Pri každej sieti je potrebná kompaktnosť, súdržnosť a pevnosť. A tu zohrávajú veľkú úlohu dobré, zdravé vzťahy pri spájaní jednotlivých očiek v sieti.

Vďaka Bohu môžeme teraz povedať, že vďaka tridsiatim rokom existencie a podpore zo strany programu Hoffnung für Osteuropa a vďaka dobrým vzťahom a spolupráci môžeme byť v Európe silnejšou rybárskou sieťou. Nech Pán požehná vašu prácu a bohato odmení vaše úsilie v nasledujúcich desaťročiach.

Fotografie 1-6: Manfred Neumann