Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Odborné vzdelávanie zamestnancov Diakonie

Obrázok k správe
Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch Strediska Evanjelickej diakonie Bratislava stretli riaditelia a sociálni pracovníci stredísk Evanjelickej diakonie na porade riaditeľov. Vzdelávanie pripravilo Ústredie Evanjelickej diakonie Bratislava. Na začiatku porady, ktorá bola spojená aj s odborným vzdelávaním, privítal poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, spolu s ostatnými prítomnými.

Generálny biskup ECAV na Slovensku, Ivan Eľko, otvoril túto poradu a prihovoril sa prítomným slovami na základe textu z Listu apoštola Pavla Filipským 2, 12 – 15.

Nasledovala prednáška Lýdie Brichtovej, venovaná aktuálnej novele zákona o sociálnych službách. Okrem iného priniesla aj niektoré zmeny vo financovaní. V rámci svojej prezentácie bližšie predstavila aj informačný systém, ktorý zavádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zavedenie tohto systému pozitívne ocenili všetci prítomní, nakoľko by im to malo zjednodušiť administratívne práce týkajúce sa štatistiky a výkazníctva.

V ďalšom bloku so svojou prednáškou vystúpila Katarína Chmurčiaková, ktorá bola venovaná vzdelávaniu k štandardom kvality. Prednáška odrážala praktické skúsenosti a znalosti v oblasti zavádzania štandardov kvality do našich zariadení.

Na záver by sme chceli poďakovať generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, ako aj prednášajúcim za ich účasť na stretnutí.

Veríme, že tento deň bol nielen profesijným prínosom pre všetkých zúčastnených, ale aj priestorom, v rámci ktorého sme sa mohli stretnúť a vymeniť si skúsenosti, ako kolegovia a priatelia.
 
Jana Gasperová
Evanjelická diakonia