Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nový altánok s bezbariérovým prístupom pre klientov Strediska evanjelickej DIAKONIE Trnava

Obrázok k správe

V SED Trnava na Kalinčiakovej ulici bol počas leta stavebný ruch s budovaním nového oddychového miesta pre klientov zariadenia pre seniorov. V zadnej časti záhrady strediska, kde je v popoludňajších hodinách chládok, vznikol bezbariérový altánok v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb pre klientov a ich rodinných príslušníkov.

O novom mieste v exteriéri, kde môžu klienti tráviť chvíle na čerstvom vzduchu a venovať sa záujmovej činnosti aj počas horúcich slnečných dní, sme v seniorskom zariadení začali uvažovať po tom, ako z bezpečnostných dôvodov musel byť odstránený strom poskytujúci tieň na terase.

Na žiadosť klientov bol do altánku zakúpený aj kotlík, ktorý bude slúžiť na aktivity pre klientov, ako je varenie gulášu alebo vianočného punču.

V trnavskom diakonickom zariadení trávi jeseň života 40 klientov s priemerným vekom 87 rokov a odborné zázemie starostlivosti tvorí 30 spolupracovníkov.

Vybudovanie nového altánku bolo možné za projektovej pomoci Ústredia Evanjelickej diakonie a aj s finančnou spolupodporou Diakonie Wűrttemberg z programu Höffnung fűr Osteuropa. Pani riaditeľka SED Trnava Mgr. Patrícia Hanzelová v mene klientov i zamestnancov SED Trnava ďakuje za láskavý dar, ktorý vyčaril úsmev na ich tvári a zároveň im spríjemní jeseň života, ktorú k nám prišli prežiť.