Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nedeľa DIAKONIE 2021

Obrázok k správe

Vážené sestry farárky, vážení bratia farári!

Celý svet už druhý rok čelí pandémii, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19. Ukázalo sa, že znovu trpia tí najzraniteľnejší. Patria medzi nich aj seniori, ktorí sú z povahy ochorenia jednou z najrizikovejších skupín. Dlhodobé pretrvávanie tejto pandemickej situácie, má logicky dosah na viacero oblastí v našich pracovných i súkromných životoch. No aj napriek nepriaznivej situácii, sa každý z nás snaží ísť s dôverou v Božiu pomoc a ochranu neustále dopredu. Vnášať Božiu lásku do každodenného života doma aj v práci.

Evanjelická diakonia si tento rok pripomína 30. výročie obnovenia svojej činnosti. Aktuálna pandemická situácia určí kedy a ako si túto významnú udalosť pripomenieme. Pri každej príležitosti však chceme poukázať na našu vďaku Pánu Bohu za Jeho vedenie a žehnanie, ktoré nás tých 30 rokov sprevádzalo. Jeho prítomnosť sme cítili aj počas tohto náročného obdobia, ktoré význam a miesto laickej a profesionálnej služby diakonie v cirkvi a spoločnosti ešte zvýraznilo.

Aj pre nás v Evanjelickej diakoni je toto „covidové“ obdobie veľmi náročné, ale aj napriek tomu si uvedomujeme, že bez Božej milosti a ochrany by sme nič nezmohli. Stalo sa tradíciou, že „Nedeľa diakonie“ prebieha od tretej májovej nedele. Sme si vedomí, že už druhý rok je úplne iný a dnešná situácia je pre mnohých z nás náročná a to aj po finančnej stránke. Rozhodli sme sa preto v tomto roku 2021, urobiť Nedeľu diakonie inak. Budeme radi, ak sa rozhodnete vo Vašom cirkevnom zbore venovať do konca roka 2021 jednu nedeľu diakonii. Vyzbieranú oferu však použite na diakonickú činnosť vo Vašom cirkevnom zbore, ktorá je práve v takýchto ťažkých chvíľach viac než potrebná. Čas a spôsob nechávame plne na Vašom uvážení.

Pre Nedeľu DIAKONIE 2021 je zvolený biblický text Žalm 46, 2: Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou.

V prílohe Vám zasielame myšlienky ku kázni s priliehavým biblickým textom, ktoré podľa Vášho uváženia môžete použiť pri tejto príležitosti. Prajeme Vám, aby Vám priložený materiál priniesol požehnanie a inšpiráciu pre Vašu službu.

S úctou
 

JUDr. Ing. Mgr. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený riaditeľ ED ECAV na Slovensku