Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Jeseň života a jej význam

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Stredisko Evanjelickej diakonie Chmeľov a Stredisko Evanjelickej diakonie Vranov nad Topľou usporiadali v rámci projektu Cestou zodpovednosti ku skvalitneniu života seniorov vo svojich obciach sprievodné podujatia. Na podujatiach, v rámci prednášky s témou: „Aktívne aj v seniorskom veku“, bol priblížený význam a dôležitosť aktívneho života seniorov, možnosti a výzvy, s ktorými sa v tomto období života starnúci človek musí vysporiadať. Stretnutí sa zúčastnili najmä ľudia v seniorskom veku, ktorí sa každodenne učia čeliť tomu čo prináša toto obdobie. Jeseň života je krásne, ale zároveň náročné obdobie. Je potrebné, aby sme nadobudnuté skúsenosti odovzdávali mladej generácii, ktorá si často krát vo svojom veku ani len nevie predstaviť, čo to všetko obnáša.

V rámci oboch stretnutí bola predstavená aj publikácia s názvom: Praktický sprievodca sociálnymi službami – príručka najmä pre seniorov, ale i rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov a odborníkov v oblasti sociálnych služieb. Všetci, ktorí sa stretnutí zúčastnili, si mohli publikáciu prevziať.

Prežili sme spolu požehnaný a vzácny čas. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do prípravy a organizácie podujatí. Osobitne ďakujeme nadácii Henkel Slovensko, ktorá tento projekt, podujatia i vydanie publikácie finančne podporila.
 
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia

diakonia-henkel-white