Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Humanitárna pomoc Evanjelickej diakonie na Morave pokračuje.

Obrázok k správe
V nadväznosti na zistené potreby v zasiahnutých oblastiach na Južnej Morave odovzdal poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie Ján Gasper v piatok, 2. júla 2021 ďalšiu humanitárnu pomoc, profesionálnu elektrocentrálu, Sboru Českobratské církvi evangelické v Hodoníne. Ide o zariadenie, ktoré dodáva elektrickú energiu na miestach, kde chýba elektrická prípojka. Odhaduje sa, že v postihnutej oblasti ešte minimálne najbližší mesiac nepôjde elektrina. Po dohode s miestnou pani farárkou Erikou Petřičkovou bude elektrocentrála poskytnutá ľuďom v zbore, ktorí ju potrebujú. Evanjelická diakonia má pripravené k distribúcií ešte ďalšie elektrocentrály.
 
Dana Balonová, Ústredie ED