Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia privítala nových dobrovoľníkov z Nemecka

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia v spolupráci s Diakonie Mitteldeutschland už viac ako 15 rokov hosťuje mladých nemeckých dobrovoľníkov. Tento rok, už tradične koncom augusta, k nám zavítali traja odhodlaní mladí ľudia Kathrin, Frederike a Carlo, ktorí na Slovensku pobudnú jeden rok. 

Predtým, ako sme dobrovoľníkov odovzdali na konkrétne dobrovoľnícke miesta, pripravili sme pre nich Úvodný seminár vo Vysokých Tatrách, na ktorom absolvovali základy zo slovenského jazyka formálnym i neformálnym spôsobom, obšírnejšie sme im vysvetlili, aké aktivity konkrétne dobrovoľnícke miesta predstavujú a bližšie sme spoznávali navzájom svoju kultúru, jazyk i tradície.

Kathrin bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v Bratislave v spolupráci s Evanjelickým lýceom na Vranovskej ulici, so Strediskom Evanjelickej diakonie Bratislava a s Evanjelickou bohosloveckou fakultou. Frederike bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou – Evanjelickým gymnáziom v Martine a Carlo v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom vo Vrbovciach. Všetkým našim partnerom srdečne ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu a prajeme veľa Božieho požehnania a spoločných obohacujúcich skúseností.
 
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia