Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Druhé a početnejšie stretnutie zástupcov Stredísk evanjelickej diakonie v 2023

Obrázok k správe

„Načerpať silu a inšpiráciu do ďalšej práce, dozvedieť sa alebo naučiť niečo nové, lepšie sa spoznať, rozprávať sa a zdieľať starosti a radosti, zmeniť prostredie a trošku si aj oddýchnuť ...“ To sú niektoré očakávania pracovníkov stredísk evanjelickej diakonie, s ktorými prišli na naše celoslovenské stretnutie. Zišli sme sa v hoteli Čertov – Lazy pod Makytou v dňoch 14-15.11.2023. Na rozdiel od minulého stretnutia, okrem zamestnankýň Ústredia ED, riaditeľov a riaditeliek stredísk, prišli aj ďalší kolegovia z kolektívov jednotlivých stredísk.

Dopredu plánovaným programom a výberom hostí sme mali zámer nadviazať na prvé stretnutie v Habovke, kde sme hovorili o hodnotách dôležitých pre našu prácu. Od pomenovania hodnôt organizácie sme sa posunuli k ich praktickej aplikácii v každodennom živote jednotlivcov, ako aj v životoch stredísk. Uvažovali sme o vlastných daroch a objavovali sme aj silné stránky v ľuďoch, ktorým slúžime. Do hĺbky sme išli aj otázkami, akú hodnotu má naša práca a či je ponuka služby zodpovedajúca potrebám dnešnej doby. Prítomnosť ľudí vo vedení stredísk a ich blízkych spolupracovníkov bola zužitkovaná aj k zameraniu na úlohu a zodpovednosť lídra v organizácii či prácu s mocou.

Každý z účastníkov mal priestor na premýšľanie o sebe a hľadanie osobného zmyslu prečo a ako pokračovať, ale aj rásť v diakonickej službe.

Súčasťou tohto náročného pracovného programu oboch dní bolo aj zamyslenie nad Božím slovom a spoločná modlitba. Potrebu intenzívnejšieho duchovného spojenia pracovníkov ED si odnášame aj ako jeden z výstupov. Máme želanie viac sa spájať v modlitbe a odovzdávať úlohy a plány do Božej milosti a pod Jeho vedenie. S týmto želaním je spojené aj ďalšie, a to obnovenie a posilnenie vzťahov so spoločenstvami cirkevných zborov nielen pri strediskách evanjelickej diakonie. Predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien Eva Oslíková nám predstavila činnosť tejto organizácie a otvorenosť k spolupráci.

Ďakujeme bratovi generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi, sestre farárke Eve Oslíkovej, ktorí nám poslúžili zamyslením nad Božím Slovom, Ondrejovi Kolárovskému a Slavomírovi Slávikovi zo Slovenského evanjelizačného strediska za lektorské vedenie pri raste a rozvoji, sestre generálnej dozorkyni Renáte Vinczeovej za ocenenie a povzbudenie v spolupráci.