Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Dobrovoľníctvo v čase pandémie

Obrázok k správe
Prostredníctvom rozhovoru vám predstavujeme Carla Maullu, zahraničného dobrovoľníka z Nemecka, ktorý vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť vo Vrbovciach. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku každoročne koordinuje príchod zahraničných dobrovoľníkov na Slovensko a starostlivosť o nich. Carlov pobyt sa uskutočňuje vďaka spolupráci s nemeckou partnerskou organizáciou Diakonie Mitteldeutschland. Carlo prišiel na Slovensko koncom augusta 2020. Sme veľmi radi, že napriek nepriaznivej pandemickej situácii vytrval a s húževnatosťou a odhodlanosťou ochotne pomáha cirkevnému zboru vo Vrbovciach na rôznych rozbehnutých projektoch. Veľmi si vážime aj otvorené dvere a srdce brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý sa každoročne s láskou stará o dobrovoľníkov z Nemecka.

1.    Carlo, odkiaľ si? Ako by si opísal svoj charakter, svoju osobnosť?

Pochádzam z Essenu, z veľkého mesta, ktoré patrí k ďalším veľkým mestám v blízkosti rieky Ruhr, nazvané „Porýnie“ v Nemecku. Je to severo-západná časť Nemecka v Spolkovej krajine Severné Porýnie – Vestfálsko. Zároveň je to približne jednu hodinu cesty autom od hraníc s Holandskom. 
Seba by som opísal ako zodpovednú, lojálnu a rozvážnu osobu. Rád sa angažujem vo veciach okolo seba.

2.    Prečo si sa rozhodol byť dobrovoľníkom a prečo si si vybral Slovensko?

Rozhodol som sa byť dobrovoľníkom s cieľom pomáhať a podporovať ľudí a zároveň spoznávať ich kultúru a krajinu.  Slovensko ma oslovilo kvôli krásnej prírode, kvôli ľuďom a príležitosti vyskúšať si život na dedine a spolužitie a prácu s ľuďmi žijúcimi na vidieku.

3.    Tvoja dobrovoľnícka činnosť trvá v cirkevnom zbore vo Vrbovciach už 8 mesiacov. Ako by si opísal ľudí, s ktorými spolupracuješ, prípadne aj všeobecne Slovákov? Vnímaš nejaký rozdiel v porovnaní s Nemcami? Máš nejaké obľúbené slovenské slovo?

Z mojich skúseností môžem povedať, že Slováci sú srdeční, duchaplní a starostliví ľudia. Nemci sú tiež srdeční, ale zvyčajne to trvá trochu času, kým vás lepšie spoznajú. Moje obľúbené slovenské slovo je asi „dobre“, pretože ho môžem použiť pri rôznych príležitostiach a veľmi sa mi páči ako znie a ako sa vyslovuje.

4.    Čo je náplňou tvojej dobrovoľníckej činnosti vo Vrbovciach? Máš nejakú konkrétnu obľúbenú prácu?

Tu vo Vrbovciach robím všetky možné práce. Hlavne pomáham pracovníkom na projekte, ktorý je zatiaľ staveniskom, pomáham s miešaním betónu, stavaním stien, maľovaním, meraním vzdialeností a rezaním dreva. Niekedy pripravujem palivové drevo alebo pomáham susedom s premiestňovaním starého nábytku. Nemám obľúbenú prácu, ale učenie sa nových zručností ako vŕtanie alebo rezanie je moja obľúbená činnosť.

5.    Ako tráviš svoj voľný čas?

Väčšinu voľného času trávim vo svojom byte, čítaním, hraním biliardu, varením, cvičením, učením sa slovenského jazyka alebo sledovaním televízie.

6.    Ako vnímaš toto pandemické obdobie? Ako prekonávaš, zvládaš tento náročný čas? Ako vnímaš a zvládaš obmedzenia? Boli by podľa teba niektoré veci inak, ak by tu koronavírus nebol?

Kvôli Covid-19 sa väčšina aktivít zastavila, obmedzil sa alebo sa úplne uzavrel prechod cez hranice, obchody okrem tých nevyhnutných boli veľmi dlho tiež zavreté a všade, kam idete, musíte nosiť respirátor. Nemám inú možnosť ako počkať, až to skončí. Žiaľ nie je vhodný čas na spoznávanie nových ľudí alebo na lepšie spoznávanie krajiny, ale je to tak ako to je. Čas, ktorý mám, využívam tým, že sa učím slovenský jazyk, chodím na dlhé prechádzky a lepšie spoznávam dedinu a okolie.

7.    Čo ti priniesol tento dobrovoľnícky pobyt? Vnímaš nejaký posun v tvojom osobnom raste? Získal si nové skúsenosti, zručnosti?

Stal som sa samostatnejším. Mám možnosť bývať vo svojom vlastnom byte a spravovať si sám svoj čas. Okrem varenia som získal veľa nových zručností z rôznych projektov, ktoré robím v rámci mojej dobrovoľníckej činnosti. Keď budem naspäť v Nemecku, pravdepodobne by som si vedel postaviť vlastný dom.

8.    Aké sú tvoje plány, keď sa vrátiš naspäť do Nemecka?

Zatiaľ nemám žiadne veľké plány, okrem toho, že by som chcel stretnúť svojich priateľov a rodinu, ktorú som už dlho nevidel.

Ďakujeme veľmi pekne Carlo za tvoj čas a rozhovor.
 
Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia