Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Dobrovoľnícke projekty v plnom prúde

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia vďaka spolupráci s Diakoniou Mitteldeutschland mohla aj tento rok privítať nových nemeckých dobrovoľníkov. Pia a Nico k nám pricestovali koncom augusta. Tohtoročnou novinkou je dobrovoľnícky projekt podporený Európskou úniou v rámci programu Európskeho zboru solidarity v spolupráci s Národnou agentúrou ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu, vďaka ktorému k nám zavítali aj Daniil a Jurii z Ukrajiny. Všetci štyria dobrovoľníci sa po pár dňoch adaptácie v novom prostredí zúčastnili úvodného seminára vo Vysokých Tatrách. Cieľom seminára bolo osvojiť si základy slovenského jazyka, oboznámiť sa so slovenskou kultúrou, zvykmi a slovenskou kuchyňou. S radosťou môžeme konštatovať, že všetkých štyroch slovenský jazyk oslovil, a majú záujem o jeho hlbšie štúdium, čo im veľmi pomôže pri vykonávaní pracovných aktivít. V spolupráci s našimi partnermi bude Pia počas nasledujúceho roka dobrovoľníčkou v Stredisku Evanjelickej diakonie Bratislava, na Evanjelickom lýceu na Vranovskej a na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Daniil a Jurii budú taktiež pomáhať v Stredisku Evanjelickej diakonie Bratislava. Nica čaká dobrovoľnícky rok v cirkevnom zbore ECAV vo Vrbovciach. Ďakujeme všetkým partnerom za túto možnosť a veríme, že tá chuť a entuziazmus, ktoré sme videli na dobrovoľníkoch na úvodnom seminári, prinesie bohaté ovocie ako pre spomínané zariadenia, tak aj pre samotných dobrovoľníkov.

Naším dobrovoľníkom prajeme veľa Božieho požehnania, vedenia a ochrany vo všetkom, čo je pred nimi.
 
Dana Balonová
Evanjelická diakonia

soc