Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Canisterapia v SED Kšinná

Obrázok k správe
Dňa 3.9.2021 sme v Stredisku Evanjelickej Diakonie Kšinná pripravili pre našich klientov canisterapiu. Canisterapia je podporný terapeutický prístup, ktorý využíva pozitívny vplyv psa na psychické, fyzické aj emocionálne zdravie človeka. Využíva sa u ľudí všetkých vekových kategórii -od malých detí po seniorov. Medzi zvieratami a ľuďmi od nepamäti existuje vzájomný vzťah. Stará múdrosť hovorí: „Pes je najlepším priateľom človeka“. 

Naši seniori privítali štyroch psíkov s úsmevom na tvári. Bolo úžasné vidieť tú radosť v ich očiach. V tú chvíľu neexistovalo nič okrem psíkov. Klienti sa so psíkmi maznali, škrabkali ich, hladkali ich, dávali im maškrty, pestovali ich na rukách a naše zariadenie zaplavila úprimná radosť. Kontakt človeka a psa totiž sprevádza vyplavovanie hormónov šťastia a hormónov lásky a naopak znižuje hladinu stresového hormónu. 

Zvieratá sú vynikajúcim prostriedkom ku komunikácii, a to aj medzi seniormi navzájom, keďže zvieratá sú výbornou témou k rozhovorom. Zvieratá nepôsobia liečebne a terapeuticky len pre klientov či pacientov ale aj pre personál, o čom sme sa sami presvedčili. 
Sme nesmierne vďační p. Darine Laurovič Vigodovej, ktorá navštívila naše zariadenie s jej štyrmi psíkmi a spríjemnila našim klientom aj personálu piatkové dopoludnie. Bolo to prvý ale určite nie posledný krát, čo sme v našom zariadení  privítali štvornohých terapeutov.