Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Akútna pomoc pre SED ECAV

Obrázok k správe 28.03.2020
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku dňa 18. marca 2020 do všetkých Stredísk Evanjelickej DIAKONIE a na Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku odoslala balíky jednorázových rúšok, ktoré získala Banka kompenzačných pomôcok Bratislava v spolupráci s jej partnermi. Balíky sme pripravili na Ústredí Evanjelickej diakonie v Bratislave. V dnešnej nie ľahkej situácii, keď sa šíri choroba – COVID-19, nosiť rúško sa stalo nevyhnutnou potrebou, je našou snahou postarať sa o zamestnancov a predovšetkým o klientov. Toto je jedna z foriem, ktorou ako organizácia realizujeme pomoc, podporu a ochranu pred šíriacou sa nákazou. Sme veľmi vďační za ľudí v Strediskách Evanjelickej DIAKONIE, ktorí okrem poskytovania sociálnych služieb vo svojom voľnom čase, šijú ochranné rúška pre klientov a zamestnancov.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí aj napriek aktuálne zložitej a ťažkej situácii, svojou každodennou službou napĺňajú prakticky obsah slova diakonia – služba.   

Prajeme všetkým nám Božiu ochranu a pevné zdravie.
 
Ján Gasper
poverený riaditeľ ED ECAV
 

Každý z nás môže pomôcť... 

Situácia nielen na Slovensku, ale v celom svete je v tejto chvíli nesmierne vážna a je potrebný a nevyhnutný zodpovedný prístup každého jedného z nás. V prípade, že máte možnosť vyrobiť svojpomocne rúška a radi by ste týmto spôsobom chceli nezištne pomôcť, myslite prosím v prvom rade na seniorov a zraniteľné osoby vo Vašom okolí. Ak by ste chceli pomôcť ľuďom bez domova alebo inak sociálne odkázaným, budeme radi, ak pošlete vyrobené rúška na adresu Evanjelickej diakonie: P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava, a my ich vo Vašom mene v spolupráci s organizáciami odovzdáme tým, ktorí sa o tieto jednotlivé skupiny zraniteľných ľudí starajú.
Srdečne v ich mene ďakujeme!

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku