Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Akreditačné školenie Európskej dobrovoľníckej služby

Obrázok k správe
V dňoch 20.-24. marca 2017 sa Evanjelická diakonia v zastúpení Kataríny Šoltésovej zúčastnila česko-slovenského akreditačného školenia Európskej dobrovoľníckej služby (EDS). Školenie sa uskutočnilo v Prahe pod záštitou slovenskej a českej Národnej agentúry programu ERASMUS +. Na Slovensku i v zahraničí je dobrovoľníctvo medzi verejnosťou čoraz viac žiadanejšie. Od roku 2011 existuje na Slovensku zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011 Z. z. Chceli by sme preto skvalitniť v rámci našich možností aj túto oblasť, ktorá je rovnako prínosná pre organizáciu, i dobrovoľníkov. Je to výborný spôsob a cesta ako získať praktické skúsenosti, zorientovať sa v tom veľkom spektre pracovných možností a následne toto všetko využiť v budúcnosti.

Na akreditačnom školení sme sa s intenzívnym pracovným tempom dozvedali o filozofii programu EDS, o kompetenciách, právach a povinnostiach dobrovoľníkov, koordinátorov, mentorov, vysielajúcich i prijímacích organizácií. Dopodrobna sme prešli celým procesom projektovej logiky, pozreli sme sa na možné klady i zápory rozdielnosti kultúr, mali sme možnosť vyskúšať si krízové situácie, s ktorými tiež treba počítať. Vyskúšali sme si písanie akreditačnej i projektovej žiadosti a mali sme možnosť otvorenej diskusie aj so „Živými knihami“, ktoré sú už zapojené do dobrovoľníckej činnosti v rámci programu EDS.

Zo školenia sme odchádzali motivovaní a plní nových informácií, ktoré nám pomôžu zefektívniť našu dobrovoľnícku činnosť.

Katarína Šoltésová
Evanjelická diakonia