Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Obrázok k správe

Vďaka projektu Evanjelickej DIAKONIE „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa aj uplynulé Vianoce niesli v duchu solidarity detí voči svojim rovesníkom.

Žiaci Evanjelickej základnej školy v Bratislave pripravili pre deti zo Strediska Evanjelickej diakonie Banská Bystrica - Domov detí a deti zo Strediska Evanjelickej diakonie Horná Mičiná - DEBORA útulok pre matky s deťmi 87 vianočných balíčkov, ktoré potešili oko aj dušu tých, ktorým boli určené.

Je dôležité budovať v deťoch dlhodobo a kontinuálne pevný a hodnotový charakter, nakoľko si tým budujeme budúcnosť nás všetkých. Tento projekt je jednou z množstva možností, ako deťom v školskom veku činnosťou, ktorej obsah je im blízky, umožniť na ich  úrovni a v rozsahu ich možností prispieť k tomu, aby bol svet zase o kúsok lepší.

Ako organizácia sme veľmi radi, že sa nám dlhodobo a úspešne darí stavať mosty, ktoré spájajú ľudí, ktorí pomoc potrebujú, s tými, ktorí sú ochotní pomôcť.

 

Mária Hubová, Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku