Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Zvládanie núdzového stavu v SED Košeca

Obrázok k správe 28.03.2020
Aj v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, čelíme už od prvých správ o koronavíruse, tomuto dnes tak často skloňovanému postrachu ľudstva. Okrem núdzového stavu nám nariadeným štátnymi inštitúciami, platí aj v našom stredisku úplný zákaz návštev príbuzných našich klientov, či osobných prijímaní akýchkoľvek stránok. Personál, ktorý sa nám zredukoval z dôvodu práceneschopnosti, nahradilo vedenie zariadenia. A tak správca SED, Ľubomír Marcina vystriedal luterák, ktorý používa teraz len sporadicky, za bielu kuchársku uniformu. Riaditeľ zariadenia Marcel Breče, popri kancelárii, trávi viac času na oddelení medzi klientmi a personálom, administratívny pracovník Jakub Rosa, zastáva pomocnú funkciu sanitára. Aj v tomto núdzovom stave, obdivuhodné výkony podáva vrchná sestra, Anna Kušnírová, s celým personálom, ktorý popri vlastnej smene prichádza do služieb aj večer, kedy je nápor práce s našimi ťažko postihnutými klientmi. Čo sa týka zabezpečenia nášho zariadenia ochrannými pomôckami, treba vyzdvihnúť a poďakovať ústrediu Evanjelickej diakonie v Bratislave, za promptné dodanie rúšok pre náš personál i klientov. Rovnako treba poďakovať VÚC Trenčín, konkrétne pani Elene Nekorancovej, vedúcej sociálneho odboru, za odporučenie projektu – výzvy Tatrabanky o finančnú pomoc na nákup ochranných rúšok a rukavíc. Srdečná vďaka patrí členovi správnej rady SED Košeca, Martinovi Melišíkovi, kantorovi, ktorý s bratom farárom Dušanom Cinom, zo susedného Púchova, nahráva služby Božie v púchovskom kostole a v nedeľu o desiatej hodine si ich aj my môžeme cez internet v priamom prenose vypočuť z našej kaplnky. Zvuk prichádza do mikrofónu a vďaka kvalitnému ozvučeniu všetkých priestorov, je každý v zariadení, účastný služieb Božích, vždy s úžasnou povzbudivou kázňou. Veľkou morálnou podporou je nám vedenie obce, na čele s pánom starostom Radomírom Brtáňom, vedenie Považskej cementárne Ladce a duchovnou podporou tiež brat farár rímskokatolíckej cirkvi, Jozef Petráš z Ladiec. 

A teda biblické slová: „Jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Gal. 6,2), sa v dnešných ťažkých časoch skúšok naplno prejavujú v praxi.
 
Ľubomír Marcina
správca SED Košeca