Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Vzájomná návšteva a spoločný čas na pomoc odkázaných

Obrázok k správe

Dňa 8.2.2023 poctili Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Kšinná svojou návštevou klienti z Domova sociálnych služieb Archa Bánovce nad Bebravou.
Mladší klienti s nepriaznivým zdravotným stavom svojím vystúpením povzbudili, rozosmiali a roztancovali našich seniorov. Strávili spolu požehnané spoločné chvíle pri spievaní známych piesní, krátkom zamyslení a vzájomnom obdarovaní sa.
SED Kšinná je veľmi vďačné za vzájomnú spoluprácu tímu Domova sociálnych služieb Archa.