Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Testovanie COVID-19 v SED Košeca

Obrázok k správe 07.05.2020
V najväčšom zariadení v sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, v zariadení pre seniorov SED Košeca, sme sa dočkali dlhodobo očakávaného testovania klientov a personálu na COVID-19. Rýchlotesty boli doručené do nášho zariadenia prostredníctvom VÚC Trenčín 5. mája 2020. Následné testovanie absolvovalo 70 klientov a 38 zamestnancov so 100% negatívnymi výsledkami. Z tohto možno usúdiť, že vedenie SED Košeca, opäť dokázalo na profesionálnej úrovni a vo vlastnej réžii zabezpečiť nielen ochranné pomôcky a dezinfekciu, ale spoločne so zodpovedným prístupom všetkých zainteresovaných, aj ochrániť zariadenie pred nebezpečnou nákazou. Mnohokrát to bolo s vypätím síl, zachovať všetky štátne a hygienické nariadenia a popritom zabezpečovať každodenný plynulý chod SED. Žiaľ, že aj v tejto dobe, kedy sme všetci na jednej lodi sa zase uplatňuje princíp prednostne riešiť verejných poskytovateľov sociálnych služieb, čiže štátne zariadenia pred neverejnými, teda aj cirkevnými. Naša veľká vďaka patrí v prvom rade vrchnej diplomovanej sestre s dlhoročnou zdravotníckou praxou Anne Kušnírovej, za vysoko profesionálne nasadenie a odborné zvládanie krízovej situácie. Rovnako vďaka a obdiv patrí riaditeľovi, Ing. Marcelovi Breče, za múdrosť, rozvahu, obetavosť a osobný prínos v tejto zložitej dobe. Veľká pomoc, v pravý čas nám prišla prostredníctvom Rádu Maltézskych rytierov v osobách podnikateľa Róberta Jendrova a Ing. Jána Gramatu, riaditeľa krajského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ktorí doručili do nášho zariadenia 5500 kusov ochranných rukavíc a 200 litrov dezinfekcie. Ďakujeme za stovky kusov ochranných rúšok od rôznych darcov z regiónu, zvlášť členke správnej rady SED Košeca, MUDr. Zlatici Krupičkovej. Naša vďaka za veľkú duchovnú a morálnu podporu patrí dekanovi kpt. Mgr. Ondrejovi Rišiaňovi, PhD. z Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR Trenčín, bratom farárom Petrovi Fabokovi, Jozefovi Pacekovi, Dušanovi Cinovi a Jánovi Molčanovi, ako aj poddozorcovi TUS, Ing. Martinovi Melišíkovi, PhD. V neposlednej miere cítime stále veľkú podporu a záujem z Ústredia ED ECAV, zo strany obce Košeca, zvlášť pána starostu Mgr. Radomíra Brtáňa, ako aj vedenia Považskej cementárne Ladce. Kiež by biblické slová Gal. 6:2 – „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“, rezonovali aj naďalej v našom zariadení, ale aj v cirkvi, nielen po tieto dni skúšok a boja s aktuálnym celosvetovým postrachom ľudstva –  Koronavírusom.
 
Ľubomír Marcina
Správca SED