Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Štyri nezabudnuteľné dni v Maďarsku

Obrázok k správe
Dňoch 6. až 8. júla 2016 sa v Békešskej Čabe konali V. evanjelické cirkevné dni. V rámci bohatého kultúrneho programu dostala možnosť predstaviť svoju činnosť aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku. Na V. evanjelických dňoch  sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí zo Slovenska, Maďarska, Česka, Rumunska, Srbska, Chorvátska, dokonca prišli aj hostia zo Škandinávie.
 
V budove Evanjelického gymnázia na  dvore  od rána bolo možné navštíviť duchovnú tržnicu. Evanjelická diakonia tam mala tiež svoj stánok. Obohatením všetkých nás bolo, že v stánku prvýkrát okrem pracovníkov diakonie a zamestnancov stredísk Horné Saliby, Kšinná, Sazdice, Skalice, Vranov nad Topľou boli aj dobrovoľníčky. Všetci spoločne prezentovali svoje činnosti a sociálne služby v strediskách pre rôzne skupiny klientov. Záujemcom ochotne odpovedali na všetky ich otázky. Tiež sme v stánku ponúkali výrobky klientov diakonických zariadení. Zároveň sme ponúkali kávu, čaj, minerálku. Naši diakonickí partneri a priatelia z Tótkomlošu hneď vo vedľajšom stánku  vypekali tradičné starodávne dobroty, šišky, koláče, halušky a iné lákadlá, ktoré vyrábali priamo čerstvé na mieste. Počas celého dňa bolo možné sledovať vystúpenia rôznych folklórnych skupín zahraničných Slovákov, alebo sa zúčastniť diskusných fór a prednášok. Tranoscium prišlo s dikusným fórom na tému“ Slovo z dlane nevyčítaš“. Zaujímavé prednášky a diskusie boli na témy „Reformácia a národné povedomie“ a „Mužská spiritualita medzi vojakmi“. Nechýbal ani futbalový turnaj a prezentácie slovenských evanjelikov zo zahraničia. Postupne sa vo Veľkom kostole prezentovali Slováci z Česka, Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Srbska. Večer mnohí navštívili divadelné predstavenie Jozefa Barča Ivana Pevec Boží. V kostoloch sa  zase  mohli účastníci potešiť na koncertoch kresťanskej hudby alebo sledovať poetické pásmo „Orol tatranský“.

Jedným z najsilnejších zážitkov však boli samotné služby Božie, keď viac než tisíc zúčastnených spievalo z celého srdca Hrad prepevný je Pán Boh náš a iné známe liturgické piesne. Posledný deň – v piatok po rannej pobožnosti sa účastníci stretnutia rozchádzali.

Mnohí však smerovali do Budapešti, kde sa konalo X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy. Hlavnou témou tohto stretnutia bola myšlienka „Vy ste soľ zeme“. Aj tu Evanjelická diakonia mala svoj stánok popri iných organizáciách. Celé podujatie malo ekumenický charakter. Prítomní sa mohli zapojiť do rôznych worshopov, zúčastniť sa moderovaných besied a vypočuť si  spevácke zbory alebo hudobné skupiny. Témy besied a worshopov varírovali od ekotrendov ako sú slamené stavby, cez témy duchovného divadla až  po praktické skúsenosti s pomocou utečencom. Okrem toho bolo možné v  stánkoch ochutnať aj špeciality, ako boli trdelníky z Transylvánie alebo dokonca pivo pani Lutherovej. Záverečné služby Božie vysluhovali duchovní zo všetkých zúčastnených krajín. Na začiatku zaznelo slávnostné Te Deum Zoltána Kodálya. Predniesol ho spoločný spevokol zložený z účastníkov medzinárodných spevokolov. Počas služieb Božích všetci prítomní dostali spevníky, kde boli znotované spoločné piesne v rôznych jazykoch a  tak  mohol každý spievať vo svojom vlastnom jazyku. Večer zakončilo púšťanie plávajúcich sviečok po Dunaji a džezový koncert.

Prežili sme štyri nezabudnuteľné dni plné vzácnych stretnutí a spoločných duchovných zážitkov. Nech Pán Boh požehná všetkých organizátorov a dobrovoľníkov, bez ktorých by tieto dve akcie nemohli prebehnúť.

Libuša Radková
Dobrovoľníčka Evanjelickej diakonie