Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Študijné dni Trojpartnerstva v Neudietendorfe

Obrázok k správe 12.03.2020
V dňoch 3. – 6. marca 2020 sa v nemeckom Neudietendorfe konali študijné dni Trojpartnerstva, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ďalej ECAV), Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku (ďalej EKM) a Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku. Témou tohtoročného stretnutia bola „Cirkev a nové média – sociálne siete, online cirkev“. 

Prvý večer, 3. marca, sa niesol v znamení predstavovania a vzájomných rozhovorov.
Každé ráno, počas celého stretnutia začalo pobožnosťou, ktorú viedli postupne všetky zúčastnené strany. V stredu, 4. marca sme si vypočuli viaceré prednášky vybraných odborníkov na digitalizáciu v cirkvách. Pán Dr. Kopjar predstavil využitie sociálnych médií v rámci EKM, kde kampane slúžia na oslovenie rôznych skupín ľudí. Popri snahe zábavného prvku, nechýba hlásanie evanjelia a pozvánky na spoločné kresťanské akcie. Tlačová tajomníčka Generálneho biskupského úradu  ECAV, Jana Nunvářová prezentovala novú webovú stránku ECAV a taktiež ECAV s vami, kde prostredníctvom Facebooku, Instagramu a YouTubu sa môžeme informovať o aktuálnom dianí v cirkvi a povzbudiť sa pravidelnými biblickými veršíkmi. 

Pán farár Ramón Selinger uviedol prvé skúsenosti s online cirkvou v EKM, kde sa ľudia nestretávajú fyzicky, je to celé v réžií online sveta. Na stránke onlinekirche.ekmd.de sú k dispozícií kázne, možnosť pridania modlitby, či komunikácie s pánom farárom Selingerom. Podvečer sa o aktuálnom dianí a rozbehnutých projektoch navzájom informovali zástupcovia cirkví. Generálny biskup ECAV Ivan Eľko informoval o novom financovaní cirkvi, predstavil Víziu na 5 prstov a poďakoval sa za vzájomnú spoluprácu, finančnú, modlitebnú i materiálnu podporu. Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku zastupovala Dana Balonová, referentka zahraničných a ekumenických vzťahov. Predstavila štruktúru diakonie, vývoj Zákona o sociálnych službách, aktivity a ocenenia Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jednotlivých zariadení Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, taktiež vyjadrila vďaku za dlhodobú spoluprácu a podporu. Aktuálnym dianím Spoločenstva evanjelických žien nás previedla jeho predsedníčka pani farárka Eva Oslíková a novinkami zo Spoločenstva evanjelickej mládeže prispeli Jozef Šimek a Miroslav Mudrák. Projekt diakonického domova dôchodcov ELIM predstavil tajomník pre vzdelávanie Východného dištriktu ECAV Samuel Miško.

Vo štvrtok, 5. marca sme si vypočuli ďalšie prednášky, tentokrát o možností využitia počítačovej hry v rámci cirkevného vzdelávania od Jana Grootena z EKM a kresťanských influenceroch od Dr. Nica Friederich z Württembergu. Poobede nasledoval výlet do Erfurtu, kde Martin Luther študoval a bol vysvätený za kňaza. Večer sa k nám prihovoril Marián Kaňuch, farár CZ ECAV Žilina. Poukázal na to, ako on a správcovia sociálnych sieti CZ ECAV Žilina využívajú tieto kanály na hlásanie evanjelia.

Doobedňajšie stretnutie v piatok, 6. marca sa nieslo v znamení plánovania ďalších študijných dní, pozvánok na pripravovanie podujatia jednotlivých cirkví a vďaky za túto už dlhoročnú spoluprácu.
 
Dana Balonová
Evanjelická diakonia