Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Stretnutie v rámci projektu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Obrázok k správe
V dňoch 16. novembra až 18. novembra 2021 sa konalo stretnutie „Mid-Term-Meeting“ v rámci projektu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“. Išlo o predstavenie prvých výsledkov testovacích fáz jednotlivých partnerov projektu, a to Diakonie Württemberska z Nemecka, Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Ekumenickej humanitárnej organizácie EHO zo Srbska, Evanjelickej akadémie Transylvánia a Združenia žien Sibiu z Rumunska a taktiež o vytýčenie ďalších krokov na dosiahnutie cieľov projektu. V dôsledku zhoršujúcej sa pandemickej situácie sa stretnutie konalo kombinovanou formou, časť účastníkov bola fyzicky prítomná v Štuttgarte, druhá časť sa pripojila na stretnutia online formou. Slovenskú stranu reprezentovala Dana Balonová, z Ústredia Evanjelickej diakonie a brat farár Ľuboslav Beňo a sestra farárka Monika Beňová z CZ ECAV Rankovce, v ktorom sa vykonáva praktická časť projektu realizovaného na Slovensku. Obaja duchovní sa venujú práci s Rómami už dlhé roky a sú presvedčení o tom, že vymaniť sa z generačnej chudoby bez pomoci z vonku je veľmi náročné, priam až nemožné. V rámci projektu sa venujú doučovaniu rómskych detí - prvákov na základnej škole, stretnutiam s ich rodičmi k témam ako dôležitosť štúdia, minimalizovanie záškoláctva a pod. Súčasťou projektu sú aj stretnutia za okrúhlym stolom, mapovanie situácie, následná analýza a hľadanie spoločných riešení. Nemecká strana projektu sa venuje legálnej a nelegálnej pracovnej migrácií, rumunská strana projektu včasnej prevencii domáceho násilia a srbská strana projektu paralelne zrkadlí všetky tieto tri projekty svojimi obdobnými projektami. 

Jedného zo stretnutí, ktoré sa konalo 24. novembra sa zúčastnili aj Matthias Holzner, Klaus Konradt, Nina Rieger, zástupcovia štátneho ministerstva Bádensko-Württembersko, ktoré finančne podporilo realizáciu projektu a Jovica Arvanitelli, zástupca Asociácie Sinti a Roma v Nemecku.

Cezhraničný projekt je zameraný na vzájomný prenos vedomostí, výmenu skúsenosti a zapojenie miestnej občianskej spoločnosti.

Na základe dobrých výsledkov v rámci projektu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ sa predpokladá rozšírenie konzorcia o ďalších partnerov z Dunajského regiónu, s cieľom preskúmať hlavné lokálne problémy a možné riešenia, ktoré boli vypracované počas súčasne bežiaceho projektu a tým prispieť k skvalitneniu života sociálne znevýhodnených skupín ľudí.