Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Chmeľov 5 ročné

Obrázok k správe

V sieti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku sú okrem zariadení poskytujúce nonstop 24 hodín služby aj zariadenia otvorené 8 hodín pre klientov – denné stacionáre.

Jedným z nich je SED Chmeľov. Od založenia Strediska evanjelickej DIAKONIE Chmeľov uplynulo 5 rokov.

 

V stredisku sa koná vzácna diakonická služba poskytovaním sociálnej služby ambulantnou formou cez denný stacionár. Do stacionára s kapacitou 27 klientov prichádzajú denne seniori a s odborným personálom spolu trávia čas naplnený aktivitami s ohľadom na stupeň ich odkázanosti a potreby pomoci.

 

V Chmeľove sú seniori radi spolu a obľúbenými činnosťami sú spoločenské hry, tréningy pamäte a duchovné stíšenia miestneho evanjelického farára. „Hráčsku vášeň“ a „reklamu“ na požehnaný čas v dennom stacionári zažila riaditeľka Evanjelickej diakonie Ľubica Szabóová Vysocká s kolegyňami pri návšteve strediska.

Evanjelická diakonia v záujme rozvoja kvality poskytovaných služieb podporila SED Chmeľov vybavením prvkami drobného nábytku na oddych a relaxáciu klientov a zabezpečením vzdelávania personálu.

Inštruktorky sociálnej rehabilitácie a opatrovateľky pod vedením sestry riaditeľky Mgr. Martiny Brehuvovej vytvárajú v pracovných dňoch sociálne spoločenstvo zvyšujúce kvalitu života seniorov v komunite Chmeľova. Sme vďační za ich pôsobenie.