Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spoločne slúžiť blížnemu

Obrázok k správe
Pred 1. nedeľou po Veľkej noci, v piatok 21. apríla 2017, privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper v Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou na už tradičnom každoročnom stretnutí.
Dôstojný brat generálny biskup nám na úvod poslúžil duchovným zamyslením na základe textu z Evanjelia podľa Matúša 10, 32 – 33. V kázni vyzdvihol úprimnú a pevnú vieru postavenú na Skale – Pánovi Ježišovi Kristovi. Napriek výsmechom, prenasledovaniam a iným útokom by sme sa aj my dnes mali bez strachu a hanby priznávať k svojej viere v Pána Ježiša Krista. Príkladom toho je nám apoštol Pavel, ktorý pred svojou cestou do Ríma napísal (R 1, 16).: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu.“

V modlitbe na záver zaznela prosba o Božiu ochranu a požehnanie. Brat generálny biskup udelil všetkým prítomným Áronovské požehnanie.

Po skončení pobožnosti nasledovalo malé posedenie, v ktorom bol priestor na informácie o rozvoji poskytovaných sociálnych služieb aj ďalších aktivitách ED ECAV.

Na záver stretnutia sa brat generálny biskup Miloš Klátik rozlúčil so zamestnancami Ústredia Evanjelickej diakonie s prianím Božieho požehnania a Božieho vedenia v ďalšej práci.

Jana Gasperová,
ED ECAV na Slovensku