Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Spájame srdcia

Obrázok k správe

Pomoc Ukrajine je aj po mesiaci stále rovnako dôležitá. Neustále prichádzajú noví utečenci, ktorí zanechávajú svoj život, častokrát aj svojich najbližších doma na Ukrajine a sú nútení vydať sa do úplného neznáma. Vôbec nevedia, čo s nimi bude a hlavne čo bude s tými najzraniteľnejšími, s ich deťmi. Určite každý súhlasí s tým, že pomoc týmto ľuďom je viac než potrebná! Zažívame to od prvého momentu, kedy sa Evanjelická cirkev, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelická diakonia rozhodli na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, spoločne zriadiť stan prvej pomoci. Zároveň sme veľmi vďační aj Reformovanej kresťanskej cirkvi za ich výraznú pomoc na hraničnom priechode. Sú to neskutočné momenty veľkého utrpenia a zároveň veľkej vďačnosti ľudí, ktorým pomoc poskytujeme. K tejto pomoci sa pripojili mnohé cirkevné zbory so svojimi ubytovacími zariadeniami a priestormi a diakonické zariadenia s dostupnými ubytovacími priestormi, ktoré už v tejto chvíli poskytujú potrebnú pomoc nielen pri ubytovaní a strave pre utečencov z Ukrajiny, ale aj pri administratívnych záležitostiach ako je cudzinecká polícia, zdravotná starostlivosť, sociálne náležitosti, vybavovanie škôl pre deti a pri mnohom inom. K tejto pomoci sa pripojilo mnoho dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na hraničnom priechode, v cirkevných zboroch, ktorí pomáhajú finančne či materiálne. Bez týchto všetkých zložiek, bez týchto všetkých ľudí, bez Vás všetkých, by táto pomoc nebola tak efektívna ako momentálne je. Uvedomujeme si a sme svedkami toho, aké je to aj pre nás, ktorí pomoc poskytujeme, fyzicky i psychicky častokrát náročné. Preto všetkým Vám patrí naše veľké poďakovanie za Vašu službu. K našej pomoci Ukrajine sa pripájajú veľkou mierou aj naše partnerské organizácie a cirkvi zo zahraničia. Rovnako aj túto pomoc si vysoko vážime a sme za ňu nesmierne vďační.

Pán Boh nás vyzýva k solidarite s druhými. Ďakujeme, že v rámci našich spoločných možností, môžeme túto výzvu spoločne napĺňať.

 

Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku