Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Slovensko - ukrajinské integračné podujatie

Obrázok k správe
Vo štvrtok 25. mája 2023 v Kaštieli Záturčie zorganizovala Evanjelická diakonia ukrajinsko-slovenské popoludnie s bohatým programom. Stretli sa ukrajinskí odídenci všetkých vekových kategórií z Martina a okolia.

Evanjelická diakonia napomáha ich začleneniu do života na Slovensku v spolupráci s odbornými partnerskými organizáciami ako napríklad K.A.B.A Slovensko a miestnymi úradmi práce.

Podujatiu doprialo atmosféru aj počasie, keď po predchádzajúcich daždivých dňoch sme pohybové hry, spevácku súťaž slovenských a ukrajinských piesní a drobné kreatívne aktivity mohli absolvovať v parku kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatke.

Na stretnutí bol čas aj na rozhovory integračného tímu a zdieľanie praktických skúseností z každodennej činnosti práce s odídencami. S mnohými ukrajinskými účastníkmi stretnutia sme konverzovali v slovenčine a radi sme počuli, že aj vďaka našim jazykovým kurzom a kariérnemu poradenstvu postupne nachádzajú pracovné uplatnenie na Slovensku.

Aktivity Evanjelickej diakonie v programe integrácie ukrajinských odídencov na Slovensku je možný aj vďaka podpore Diakonie Katastrophenhilfe.