Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Ponuka vzdelávacích programov Interdiac

Obrázok k správe

Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, pozýva všetkých záujemcov, zapojiť sa do dvoch vzdelávacích programov:

Vzdelávací program „Peace Building for Convivial Life Together“ –  začína prípravou dňa 4. septembra 2022 a končí finalizáciou so všetkými zadaniami dňa 14. októbra 2023.

Vzdelávací program „Christian Social Action and Diaconia“ – začína prípravou dňa 25. septembra 2022 a končí finalizáciou so všetkými zadaniami dňa 31. októbra 2023.

  • Vzdelávacie programy sú určené pre ľudí, ktorí už sú zamestnaní v danej oblasti, aby vzdelávanie sprevádzalo účastníkov pri ich každodennej práci. Tým sa zabezpečí, že učenie bude relevantné pre prax účastníka.
  • V rámci vzdelávania sa uskutočnia 4 medzinárodné workshopy v partnerských krajinách interdiac-u vrátane miestnych študijných návštev. Každý workshop bude trvať 5 dní vrátane dní na cestovanie.
  • Počas vzdelávania medzi danými workshopmi je zabezpečený mentoring a učenie vo dvojici či v skupinách. Je potrebné poznamenať, že v interdiac-u sa organizuje vzdelávanie v medzinárodných skupinách účastníkov.
  • Budeme využívať aj samo-riadené reflektívne vzdelávanie s využitím: učebného denníka, prístupu k online vzdelávacej platforme Canvas, a zdroje „interdiac online priestoru“ (pozri www.online-space.eu)

Je nepopierateľné, že vyučovanie v medzinárodnom prostredí, ktoré spája teóriu a prax a je založené na hodnotách, môže byť veľmi obohacujúce pre osobný aj profesionálny rozvoj, pretože vytvára širšiu vzdelávaciu komunitu.

Uzávierka prihlášok pre oba vzdelávacie programy je 29. mája 2022.

Vybraní kandidáti budú informovaní a pozvaní do vzdelávacieho programu najneskôr do 31. júna 2022.

Účastníci budú potrebovať adekvátnu znalosť angličtiny.