Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Podporte prácu a službu diakonie 2-3% percentami z dane

Obrázok k správe

Vážení priaznivci a podporovatelia,

dovoľujeme si vás láskavo požiadať, aby ste pri rozhodovaní o poukázaní 2-3 % z daní z príjmu zvážili možnosť podpory Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a jej stredísk.

Vy a Vaše 2 alebo 3% pomáhajú sociálne a zdravotne znevýhodneným ľuďom v sieti Evanjelickej diakonie:

  • vytvárať seniorom domov v pobytových zariadeniach,
  • tráviť zmysluplný čas s odbornou pomocou v ambulantných zariadeniach,
  • zabezpečiť ubytovanie pre matky s deťmi a mladých dospelých v kríze v útulkoch,
  • poskytovať starostlivosť deťom v profesionálnych náhradných rodinách,
  • zmierniť vojnovým utečencom a ľuďom postihnutých katastrofou životnú situáciu.
Editovateľné tlačivo vyhlásenia k dani a postup poukázania dane je v prílohe. Obdobne môžete použiť postup aj pri poukázaní % dane iným príjemcom podielu z dane napr. Strediskám evanjelickej DIAKONIE (pri uvedení ich identifikačných údajov), a tak porporiť ich činnosť.

Vážime si a ďakujeme za Vašu podporu.