Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Podpis memoranda o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR

Obrázok k správe

Na konferencii „Na spolupráci záleží – pracovná konferencia zástupcov mimovládnych neziskových organizácií (MNO) a občianskej spoločnosti" konanej v dňoch 7. a 8. novembra 2022 v Bratislave sa zúčastnila aj riaditeľka Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ľubica Szabóová Vysocká.

Počas druhého dňa konferencie Evanjelická diakonia ako cirkevná organizácia s Ministerstvom vnútra podpísala dôležité Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny.

Memorandum jasne vymedzuje jednotlivé kompetencie ako ministerstva vnútra, tak aj podpísaných mimovládnych organizácií. Ide najmä o koordináciu a poskytovanie humanitárnej pomoci, zabezpečenie náboru, zaškolenia a koordinácie dobrovoľníkov, materiálno-technickú pomoc zo strany ministerstva, vzájomné zdieľanie informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch, ktoré sú zároveň naviazané na vládou prijatý Kontingenčný plán Slovenskej republiky.

Impulzom pre vznik memoranda zastrešenom splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom boli skúsenosti zo začiatku tohto roka, keď po tom, čo Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, sa ukázali niektoré nedostatky, na ktoré štát nebol pripravený.

Evanjelická diakonia patrí medzi organizácie, ktoré nastúpili k poskytovaniu pomoci hneď v začiatku krízy a doteraz podporuje v komunitách ECAV odídenkyne a odídencov z Ukrajiny, pomáha miestnym cirkevným zborom a ubytovacím zariadeniam v ECAV.

Na konferencii bol priestor na výmenu postupov a nadväzovanie spolupráce s MNO, s ktorými sa aj bežne v rámci aktivít diakonie stretávame v teréne pri riešení praktických otázok spojených s integráciou odídencov.

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku ako člen platformy neziskových organizácií Ambrela zabezpečila vydanie certifikátu pre humanitárny koridor na Ukrajinu a pomáha aj svojimi kontaktmi a činnosťou, aby sa humanitárna pomoc aj od ECAV vozená koordinátorom bratom Bevanom Steinom plynulejšie dostala na územie Ukrajiny.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.