Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Poďakovanie ÚED

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci so žiakmi a študentmi Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea v Bratislave zrealizovala v Advente a počas Vianoc projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Touto cestou by sme radi vyjadrili vďačnosť za prejavenú solidaritu našim najmenším.
 

Vážený kolektív Evanjelickej základnej školy a osemročného gymnázia pri Evanjelickom lýceu  v Bratislave, vážení členovia rady rodičov, vážení rodičia a milé deti.

V prílohe tohto listu nájdete poďakovania od Stredísk Evanjelickej DIAKONIE, konkrétne Domova detí Banská Bystrica a Útulku pre matky s deťmi DEBORA. K týmto poďakovaniam, za krásny prejav solidarity v podobe prípravy vianočných balíčkov pre deti, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii sa pripájame aj my, kolektív Ústredia Evanjelickej DIAKONIE v Bratislave.

Vážime si, že niekoľkoročná vzájomná spolupráca pokračuje a naďalej pretrváva túžba a ochota podporiť prácu Evanjelickej DIAKONIE ECAV na Slovensku. 

Sme svedkami zložitého a náročného obdobia, ktoré zasahuje všetky oblasti nášho života.
O to viac si vážime a je pre nás povzbudením, že neoddeliteľnou súčasťou vedenia vašich detí, žiakov, študentov ku vzdelaniu, je aj služba blížnemu.

Prajeme pevné zdravie, pokoj a radosť v srdci i veľa síl a múdrosti pri tom, čo Vám každodenný život prinesie a to všetko pod Božím vedením a Jeho ochranou.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou
 
JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený riadením ED ECAV
 

Poďakovanie Domov detí
Poďakovanie DEBORA