Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

"Operácia Jakub"

Obrázok k správe
Služba lásky: Stredisko Evanjelickej Diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať, náročný medicínsko –operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice.
Tento 20 ročný, talentovaný futbalista – brankár, po smrti svojho otca v júli minulého roka nastúpil pracovať do nášho zariadenia. Jeho doterajší život bol naplnený strádaním a poznačený ťažkou zdravotnou diagnózou – epilepsiou. Začali sme preto hľadať možnosti ako mu pomôcť zmierniť, či vyliečiť jeho ťažké navštívenie. Keďže pomery v slovenskom zdravotníctve nespĺňali naše očakávania, obrátili sme sa na nemocnicu v Prahe - Motole o pomoc. Tu sa tieto náročné operačné zákroky vykonávajú už niekoľko rokov na špičkovej neurochirurgickej klinike s vynikajúcimi výsledkami. Nakoľko sa jednalo aj o finančne náročnú záležitosť, museli sme podstúpiť a aj čeliť neskutočnej byrokracii  slovenského zdravotníctva. Narážali sme  na veľkú neochotu a až pokusy zmariť všetky naše takmer polročné snahy a obete. Tie pozostávali z absolvovania niekoľkých odborných vyšetrení v Prahe, ktoré zistili, že  pacient je vhodný kandidát na operačný zákrok. Jakub 28.2.2013 podstúpil náročnú osemhodinovú operáciu mozgu s úspešným výsledkom. Po celú dobu zákroku i po ňom sme mu boli spolu s jeho matkou osobnou oporou na ustavičných modlitbách, v ktorých sme prosili Pána Boha o jeho uzdravenie. I tu nám Pán dokázal svoju moc a lásku, ako aj požehnanie podujať sa aj na takúto praktickú službu Diakonie v zmysle biblických slov Gal.6,2 „Jedni druhých bremená znášajte. “Ďakujeme Pánu Bohu za vypočuté modlitby veľkého množstva modlitebníkov. V nemalej miere vyslovujeme úprimné poďakovanie Prof. MUDr. Pavlovi Traubnerovi za všetku pomoc a ústretovosť, ako aj ošetrujúcim lekárom z Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom, zvlášť MUDr. M. Perichtovej. Naša veľká vďaka patrí Doc. MUDr. Michalovi Tichému, prednostovi oddelenia, Doc. MUDr. Pavlovi Krškovi s týmom spolupracovníkov neurochirurgickej kliniky Praha -Motol, ktorí operáciu osobne previedli. Nadovšetko si ceníme úžasný ľudský prístup a jednanie týchto odborníkov ako aj špičkové vybavenie oddelenia kliniky. Avšak naša najväčšia vďaka patrí  Pánu Bohu, že usmerňoval, viedol požehnával a dával dosť síl všetkým, čo mali snahu pomôcť zachrániť mladý ľudský život. Radostným bol pre nás všetkých najväčší ev. sviatok – Veľký piatok, keď v rámci pašiových služieb Božích v preplnenom ev. kostole v Pov. Bystrici sme mohli medzi sebou privítať Jakuba Šebestu. Bolo to presne mesiac po operácii, keď Jakub s kyticou kvetov sa osobne postavil pred oltár a spolu s pánom primátorom mesta Nová Dubnica Ing. Petrom Marušincom ďakovali za tento veľký bohumilý skutok, čo v kázni slova Božieho vyzdvihol aj Prof. Dr. Igor Kišš. Primátor mesta Považská Bystrica Doc. Dr. Karol Janas pozdravil bohoslužobné zhromaždenie s príležitosti štátneho sviatku.
„Dobroreč, duša moja, Hospodinu a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč, duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne z Jeho dobrodení. On  odpúšťa ti všetky tvoje viny,  on uzdravuje všetky tvoje nemoce.“ Žalm 103,1-3

Ľubomír Marcina, diakon
správca SED Košeca