Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

O darček viac na Vianoce pre deti v náhradných rodinách a seniorov v Strediskách evanjelickej diakonie

Obrázok k správe

O darček viac pod vianočným stromčekom si nájdu deti v profesionálnych náhradných rodinách a seniori zo Stredísk Evanjelickej Diakonie (SED).

Spoločná vianočná iniciatíva Ústredia Evanjelickej diakonie a žiakov a rodičov z Evanjelickej základnej školy, Bratislava vyústila do prípravy 70 vianočných balíčkov.

Vianočné balíčky pre deti zo SED Banská Bystrica Domov detí a seniorov v dennom stacionári SED Vranov nad Topľou boli pripravované čo najviac konkrétne podľa záľub, želaní a veku obdarovaného dieťaťa a seniora. Za pomoc s tipmi na darčeky ďakujeme pracovníčkam Stredísk Evanjelickej Diakonie Banská Bystrica a Vranov nad Topľou.

Za originálne zabalené a dekorované balíčky a ich cestu pod vianočný stromček tých, ktorí sú odkázaní na pomoc, patrí vďaka všetkým zapojeným - žiakom EZŠ, ich rodičom, duchovnej správkyni EZŠ, tímu Ústredia ED a predovšetkým Pánu Bohu, ktorý nám dal drahý dar v Ježišovi Kristovi.

Poďakovanie z denného stacionára pre Evanjelickú základnú školu, Bratislava:

Milí žiaci,

chceme sa veľmi pekne poďakovať za vaše milé gesto, ktoré roztavilo srdcia našich starkých v dennom stacionári vo Vranove nad Topľou. Vaše dary hovoria o štedrosti, ktorú nosíte vo svojich srdciach. Prajeme vám nech sa vám vo všetkom darí, veľa zdravia a úspechov v škole.

S pozdravom seniori z denného stacionára Strediska evanjelickej Diakonie vo Vranove nad Topľou.


Poďakovanie zo SED B. Bystrica Domov detí a náhradných rodín:

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí vyjadruje srdečnú vďaku všetkým, ktorí sa aj v roku 2022 zapojili do úžasného projektu, a tak urobili radosť a rozžiarili očká deťom, ktoré nemali možnosť tráviť Vianoce v kruhu svojej biologickej rodiny. Napriek rôznym veľkostiam, váhe či baleniu mali všetky tieto darčeky v sebe ukryté čosi spoločné, a to lásku, spolupatričnosť, ochotu pomôcť a vieru v dobro, čo sú skutočne hodnotné dary. Je úctyhodné a hreje nás pri srdci, že aj napriek náročným časom sa ľudská dobrota a snaha nestratili, a chuť pomáhať je odovzdávaná aj tým najmenším.Vďaka záujmu, dobrej organizácii a realizácii tohto projektu sa deti potešili darčekom šitým na mieru, ktoré v nich prebudili vedomie, že láska blížneho môže mať aj podobu jednoduchej škatuľky zabalenej vo farebnom papieri, či previazanej stuhou.Ďakujeme Pánu Bohu za ľudí, ktorí sa s láskou v srdci rozhodli takto pomôcť, a podieľali sa tak na úprimnej detskej radosti a šťastí. Nech sú ich ďalšie kroky požehnané Pánom Ježišom a sprevádzané jeho milosťou.