Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Nový vzdelávací program Interdiac-u

Obrázok k správe
Interdiac – vzdelávacia inštitúcia sídliaca v Českom Těšíne, pozýva všetkých záujemcov zapojiť sa do nového vzdelávacieho programu s názvom: Diaconia as Christian social practice – Foundations for responding to today's challenges.

Cieľom programu je podpora a rozvoj diakonickej sociálnej praxe vedenej víziou spoločného sociálne zameraného života. Táto vízia má korene v kresťanských hodnotách, ako je úcta k „druhému“, dôstojnosť, sociálna spravodlivosť a integrovaná spiritualita. Program rozvíja prístup a postoj, ktorý reaguje na kontextové potreby a problémy identifikované členmi Intediac-u.

Proces učenia znamená, že najefektívnejším spôsobom, ako sa človek môže zapojiť do odbornej diakonickej praxe je ten, keď sú účastníci schopní integrovať svoju osobnú motiváciu s odbornými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami.

Vzdelávací proces zahŕňa aj:
  • Podporu osobného a profesionálneho rozvoja, ale i rozvoja tzv. „vocatio interna“ – vnútorného povolania účastníkov, ktorí môžu byť diakonickými, sociálnymi, duchovnými alebo mládežníckymi pracovníkmi alebo dlhodobými dobrovoľníkmi.
  • Rozvíjanie vedomostných zručností a kompetencií pre profesionálnu prácu.
  • Integrácia poznatkov teologického a biblického chápania diakonickej práce a kresťanskej sociálnej praxe.
  • Poskytovanie duchovnej podpory, teologickej reflexie a mentorstva.
  • Podpora rozvoja komunity prostredníctvom spoločného riešenia sociálnych a ekonomických otázok, ktorej cieľom je podpora vytvárania sociálne zameraných spoločenstiev.
  • Vypracovanie stratégií pre účasť na procesoch dlhodobých zmien na miestnej, ale i širšej úrovni.
Komunikačným jazykom bude anglický jazyk. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online formulára na tejto adrese: https://cutt.ly/0nE8tMh do 10. septembra 2021. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte projectcoordinator@interdiac.eu. Viac informácii nájdete v odkaze nižšie.