Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v SED Sučany

Obrázok k správe 26.05.2020
V súčasnej dobe sa celá naša spoločnosť nachádza v neľahkej situácii. Sme svedkami karanténnych opatrení a rôznych ďalších obmedzení takého rozsahu na aké sa nepamätáme.
Pandémia zasiahla do života každého z nás.

Ale predsa sa život nezastavil všade, dennodenne počúvame slová uznania a vďaky za prácu lekárom, požiarnikom, zdravotníckym pracovníkom, polícii, ako aj dobrovoľníkom...

Svoju vďaku našim zamestnancom Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Sučanoch, ktorí takisto v sťažených podmienkach v prvej línií pri pomoci ľudom boli v ohrození zdravia a života prišiel osobne vyjadriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak dňa 22. mája 2020.

Úprimné uznanie a poďakovanie nás veľmi potešilo, povzbudilo a znova nás presvedčilo o tom, že slovo ďakujem má svoju moc a silu.
 
Kolektív SED Sučany