Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Košecká diakonia zasvätila Pamiatku reformácie aj praktickou službou

Obrázok k správe 05.11.2020
Na sviatok Pamiatky reformácie 31. októbra 2020, prebehlo testovanie na Covid-19 aj v Stredisku evanjelickej diakonie Košeca, a to opäť vo vlastnej réžii. Náš zdravotnícky personál pod vedením odborne skúsenej vrchnej sestry Anny Kušnírovej, najskôr otestoval 75 klientov zariadenia, ako aj personál, s celkovým výsledkom – negatívny. Následne sa celý diakonický tím presunul na miestne futbalové ihrisko, kde posilnil ďalšie 2 tímy testujúce obyvateľov obce. Vďaka výbornej spolupráci so starostom Radomírom Brtáňom, príslušníkmi armády SR a miestnym hasičským zborom, celá akcia prebiehajúca počas 2 víkendových dní v našej obci s 2600 obyvateľmi, dopadla na výbornú. Taktiež neboli opomenuté reformačné služby Božie. Tie sa konali popoludní o 14 hodine v diakonickej kaplnke, avšak len cez rozhlasové ozvučenie izieb, chodieb a ostatných priestorov. Klienti, vedenie a celý službukonajúci personál boli tak okrem dopoludňajšieho TV prenosu, účastný služieb Božích s vysluhovaním sv. Večere Pánovej priamo v zariadení. Služby Božie vykonal duchovný správca, br. Ľubomír Marcina, zakladateľ, budovateľ a neúnavný horlivý pracovník v košeckej diakonii i na vinici Pánovej. V rámci reformačných služieb Božích, sme si pripomenuli 25. výročie jeho služby a pôsobenia v ED ECAV na Slovensku. Košecké Stredisko ED je dnes najväčším v sieti ED ECAV, kde dosahuje obdivuhodných výsledkov a má dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Momentálne brat Ľubomír Marcina je služobne najstarším pracovníkom v rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti nechýbali preto ďakovné pozdravy, predovšetkým z Ústredia ED ECAV, ale aj s partnerských diakonických zariadení zo zahraničia. Citujúc jedno za všetky: „Prajeme ti, drahý brat Ľubomír, veľa Božieho požehnania, sily, múdrosti a rozvahy do ďalších rokov, nielen v diakonickej službe“. Organovou hrou poslúžil člen SR SED Košeca, poddozorca TUS a kantor Ing. Martin Melišík, PhD. Sviatosť sv. Večere Pánovej prisluhovanou bratom Marcinom, za asistencie zamestnanca SED Košeca, Ing. Jakuba Rosu, študenta ETF UK v Prahe, prijali všetci klienti vo svojich izbách, ako aj službukonajúci personál a vedenie SED, za dodržania prísnych hygienických predpisov. Počas Večere Pánovej sa priestormi košeckej Diakonie, prostredníctvom rozhlasu ozývala pieseň z Tranovského kancionála, „Ozdobíš se duše milá“, v podaní brata kantora. Po záverečnej liturgii sa rozozvučal mohutný Lutherov hymnický chorál, „Hrad prepevný“ a hlahol zvonov z veže diakonickej kaplnky.

 
Ing. Marcel Breče
riaditeľ SED Košeca