Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

KORONAVÍRUS – COVID-19: Pán Boh nás vyzýva k solidarite!

Obrázok k správe 20.03.2020
Situácia nielen na Slovensku, ale v celom svete je v tejto chvíli nesmierne vážna a je potrebný a nevyhnutný zodpovedný prístup každého jedného z nás. Aj my sme si dovolili z pohľadu ED ECAV pripraviť pre Vás niekoľko dôležitých rád, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. Môže to zachrániť Váš život, ale hlavne životy tých, ktorí sú v našom okolí najzraniteľnejší. 
 • Nešírme paniku/hoaxy a správajme sa zodpovedne a ohľaduplne.
 • Dodržiavajme základné zásady hygieny. Odporúča sa umývanie rúk mydlom približne 40 sekúnd, tak aby sme nevynechali ani jednu časť rúk (alebo dezinfekčným gélom).
 • Keď prídeme z vonku odporúča sa okrem umývania rúk aj dezinfekcia kľučiek na dverách, ktorých sme sa dotkli. 
 • Používajme jednorázové vreckovky.
 • Pri kýchaní alebo kašľaní používajme priestor lakťovej jamky a nie ruky.
 • Vyhýbajme sa chorým ľuďom minimálne do vzdialenosti 4-5 metrov (ak sa im nedá úplne vyhnúť).
 • Ak máme príznaky ako horúčku 38°C a viac, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únavu, volajme prioritne svojmu obvodnému lekárovi alebo operačnému stredisku.
 • Ak sme v poslednej dobe prišli zo zahraničia, dodržujme 14-dňovú karanténu
Odporúčaná webová stránka:
https://www.korona.gov.sk/

Ako sa správať k najzraniteľnejším seniorom?

Seniori vo veku nad 65 rokov sú najzraniteľnejšou vekovou kategóriou. Ak niekoho takého v našom okolí poznáme, môžeme mu ponúknuť našu pomoc.

Ako my môžeme pomôcť seniorom: 
 • vyrobme seniorom rúško – rúška a akékoľvek ochranné prostriedky sú v dnešnej dobe nedostatkovým tovarom. Určite by si ich vedeli vyrobiť aj sami, ale často už nevládzu. A my si môžeme spríjemniť a kreatívne využiť dlhé dni strávené  doma.
 • pomôžme seniorom s nákupom – potravín, liekov, drogérie – keďže imunitný systém seniora býva slabý, pomôžeme mu vyhnúť sa nákaze.
 • pomôžme rozširovať online kázne (duchovné povzbudenie) – je mnoho aktívnych bratov farárov a sestier faráriek, ktorí sa rozhodli v týchto chvíľach poskytovať kázne online. Nahrajme ich našim seniorov, aby si ich mohli vypočuť aj oni.
 • buďme so seniormi v krátkom, ale v pravidelnejšom kontakte – napríklad telefonicky, aby sme sa uistili, že sú v poriadku a nemajú žiadne problémy alebo niečo nepotrebujú.

Každý z nás môže pomôcť

V prípade, že máte možnosť vyrobiť svojpomocne rúška a radi by ste týmto spôsobom chceli nezištne pomôcť, myslite prosím v prvom rade na seniorov a zraniteľné osoby vo Vašom okolí. Ak by ste chceli pomôcť ľuďom bez domova alebo inak sociálne odkázaným, budeme radi, ak pošlete vyrobené rúška na adresu Evanjelickej diakonie: P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava, a my ich vo Vašom mene v spolupráci s organizáciami odovzdáme tým, ktorí sa o tieto jednotlivé skupiny zraniteľných ľudí starajú.

Srdečne v ich mene ďakujeme!

 
Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku