Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Konferencia o náboženstve a migrácii

Obrázok k správe
V utorok 21. februára 2017 sa na akademickej pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratislave v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Náboženstvo a migrácia.
Konferencia bola organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska, Českou biskupskou konferenciou a Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského. Za ECAV na Slovensku sa na pozvanie organizátorov konferencie zúčastnili Jana Gasperová a Samuel Miško.

Konferencia sa venovala téme, ktorá je jednou z najdôležitejších v dnešnom svete – migrácii, a to z rôznych uhlov pohľadu. Otváracie príhovory mali bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, predseda KBS, pražský arcibiskup, metropolita a prímas český kardinál Dominik Duka, predseda ČBK, a Dr. h. c. Ing. Ján Figeľ, PhD., osobitný vyslanec EÚ pre náboženské slobody vo svete.

Po úvodných príhovoroch sa prednášajúci v štyroch blokoch venovali konkrétnym témam. V prvom bloku predstavili, čo o putovaní hovorí Biblia, a to z novozákonného pohľadu doc. Jaroslav Brož, Th. D., S. S. L., z Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a zo starozákonného pohľadu ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., z RKCMBF UK v Bratislave.

V druhom bloku príhovorov sa doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol., z Teologickej fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějoviciach zameral na fenomén migrácie z pohľadu cirkvi a náboženstva. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., z RKCMBF UK predstavil náuku Katolíckej cirkvi v pohľade na principiálne otázky ohľadom migrácie a utečencov, ale aj návrhy na riešenie, ktoré cirkev predkladá.

Náčrt podstatných rozmerov kresťanskej identity ako odpoveď na fenomén migrácie predstavili v treťom bloku košický pomocný biskup Marek Forgáč a plzenský diecézny biskup Tomáš Holub.

Záverečný blok bol venovaný téme Migračná kríza: Výzva alebo ohrozenie. S príspevkom Migrácia a jej politické zneužitie prezentoval prof. PhDr. Jan Sokol, PhD., CSc., z Fakulty humanitných štúdií UK v Prahe a na tému Niet výzvy bez ohrozenia hovoril doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Na záver sa prednášajúcim, ako aj prítomným poďakoval bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Fotografie: www.tkkbs.sk


Jana Gasperová,
ED ECAV na Slovensku