Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, inšpirovaná partnermi v zahraničí, priniesla pred 15. rokmi na Slovensko myšlienku projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“ Príprava a rozvoz vianočných balíčkov pre evanjelické cirkevné zbory a partnerské organizácie v zahraničí už patrí k tradičným decembrovým aktivitám Ústredia Evanjelickej diakonie. Ostatné roky sa z darčekov tešili deti napr. v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, na Ukrajine. 

Tohtoročná epidemiologická situácia nám neumožnila vycestovať, a tak sme sa potešili osloveniu zo strany Evanjelickej základnej školy v Bratislave. Žiaci, rodičia i učitelia tejto školy každý rok organizujú Adventný bazár, z ktorého časť výťažku ide na podporu sociálnych projektov. Tento rok vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 ho nebolo možné uskutočniť, avšak túžba podporiť sociálne slabších zostala. Rada rodičov v zastúpení pani Máriou Šebestovou tak prišla s iniciatívou zapojiť sa do nášho projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Takmer 120 balíčkov sme priniesli deťom v Strediskách Evanjelickej diakonie Banská Bystrica Domov detí a Horná Mičiná – DEBORA, útulok pre matky s deťmi. Naše poďakovanie za prípravu balíčkov patrí žiakom Evanjelickej základnej školy v Bratislave a študentom Osemročného gymnázia Evanjelického lýcea v Bratislave. Veľká vďaka patrí tiež pani učiteľke a zároveň duchovnej správkyni Karolíne Konopeusovej, ktorá koordinovala akciu zo strany školy. A rovnako patrí vďaka aj Stredisku Evanjelickej diakonie v Bratislave, ktoré nám pomohlo s prepravou balíčkov.

Projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa vždy stretol s veľkým záujmom a ohlasom tak u obdarovaných, ako aj u darcov. Svedčia o tom aj komentáre školákov, ktorí nám pomáhali pri preberaní balíčkov. Jeden z nich hovorí za všetky: „Toto bol môj najkrajší školský deň.“

Tešíme sa, že táto myšlienka sa ujala a rozšírila aj v iných organizáciách a tak sa môže láska prinášať čoraz viac ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. 
 
Mária Hubová