Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelický deň 2022 v Kežmarku

Obrázok k správe

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa zúčastnila podujatia Evanjelický deň 2022 v Kežmarku s biblickým heslom „Hľaďme na Ježiša" - neustávajme, neklesajme, vytrvajme (Židom 12, 1 - 3).

V sobotu 2. júla 2022 boli predstavitelia ECAV a zahraniční hostia prijatí primátorom mesta Kežmarok. Na večer pripravil hosťujúci cirkevný zbor Kežmarok umelecký zážitok pre hostí. V artikulárnom kostole sa odohrala premiéra opery Mojžiš autora Víťazoslava Kubičku.

V nedeľu dopoludnia sa uskutočnili slávnostné Služby Božie s kázňou Slova Božieho všetkých troch bratov biskupov ECAV. V areáli dreveného artikulárneho kostola sa prezentovali viaceré cirkevné organizácie. Evanjelická diakonia mala k dispozícii dva stánky. V prvom sa účastníci Evanjelického dňa mali možnosť zoznámiť s aktivitami a dianím v Stredisku evanjelickej diakonie Vranov nad Topľou a Stredisku evanjelickej diakonie Chmeľov. Tieto ponúkli výrobky svojich klientov z denných stacionárov a pohostili návštevníkov špecialitou – máčankou. V druhom stánku si našli miesto Ústredím evanjelickej diakonie (ÚED) prinesené knihy pre deti v ukrajinskom jazyku, ktoré mohli hostia Evanjelického dňa zobrať do svojich cirkevných zborov a ubytovní, ktoré prijali ukrajinských utečencov.

Evanjelický deň 2022 pokračoval popoludňajším programom slova a hudby. V pásme Evanjelici - kto sme a čím žijeme? odzneli svedectvá ľudí, ktorí slúžia pre dobro cirkvi, spoločnosti a bratom a sestrám z Ukrajiny. Vo vstupe riaditeľka Evanjelickej diakonie, Ľubica Szabóová Vysocká priblížila diakonickú službu pre ukrajinských utečencov z dvoch pohľadov. Z prvej ruky, keďže v čase vypuknutia vojnového konfliktu pôsobila ako koordinátorka pre pomoc utečencom a správkyňa ubytovacieho zariadenia, opísala prijatie desiatok odídencov a praktické stránky zborovej diakonie v CZ Svätý Jur a v zariadení Agapé po dobrovoľníckych výjazdoch na hranicu s Ukrajinou. Z pohľadu Ústredia Evanjelickej diakonie ako organizátora humanitárnej pomoci spomenula podporu pre utečencov na hranici a priamo v cirkevných zboroch a ubytovacích kapacitách ECAV. Vzhľadom na vývoj prílevu a potrieb utečencov ako aj domácich viery, ktorí prijali núdznych, prebieha zisťovanie ďalšej adresnej a efektívnej pomoci.

Medzi vzácnymi zahraničnými hosťami na Evanjelickom dni 2022 v Kežmarku bola aj Dr. Birgit Dinzinger - riaditeľka Oddelenia migrácie a medzinárodnej diakonie z Diakonie Württemberg. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a württemberská diakonia sú veľmi prepojené. Pre riaditeľku Evanjelickej diakonie, Ľubicu Szabóovú Vysockú, bolo stretnutie na podujatí výbornou príležitosťou na rozhovory o spoločných a aktuálnych témach oboch diakonií.

Evanjelická diakonia ďakuje organizátorom a domácemu CZ ECAV Kežmarok za možnosť prežitia spoločenstva s evanjelikmi z celého Slovenska i zo zahraničia.