Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia spustila integračný program pre odídencov na celom území Slovenska. Sme priamo v lokálnych komunitách, sme blízko domácim aj odídencom (Informácia o projekte Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku)

Obrázok k správe

Vážené sestry a vážení bratia,

týmto by sme Vás radi informovali, že od 15.08.2022, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku realizuje projekt na podporu začleňovania odídencov a odídenkýň na Slovensku s cieľom poskytovania služieb a pomoci zraniteľným skupinám prostredníctvom komunitných, motivačných a vzdelávacích aktivít. Spoločným cieľom je asistovať ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom v ich rôznych životných situáciách a stabilizovať ich postavenie v rámci sociálneho, pracovného a školského systému.

Od príchodu ukrajinských utečencov do organizácií ECAV sa menia potreby ako aj podmienky poskytovania útočiska a pomoci. Tieto zmeny ovplyvňujú život odídencov ako aj zapojenie domácich sestier a bratov v miestnych evanjelických lokalitách do pomoci.

Veľmi si vážime Vašu pomoc a každodennú prácu s odídencami v cirkevných zboroch, ubytovacích zariadeniach a komunitách ECAV, a preto by sme Vás radi podporili aj formou:

  • vybavenia školských pomôcok pre detí,
  • realizácie skupinových a individuálnych psychologických konzultácií,
  • zamestnania učiteliek a psychologičiek z rádov odídencov,
  • zabezpečenia potravín,
  • financovania zdravotných pomôcok, liekov a preventívnych prehliadok a zdravotných vyšetrení,
  • dovybavenia pre nové ubytovacie kapacity pre odídencov a odídenkyne
  • zabezpečenia motivačných kurzov,
  • zabezpečenia individuálneho poradenstva,
  • financovania komunitných aktivít vrátane vzdelávacích podujatí, detských skupín a krúžkov, a iné.

 

Postupne realizujeme stretnutia v komunitách ECAV s cieľom zmapovania potrieb a zazmluvnenia komunitných lídrov a odborníkov. Z každej návštevy zbierame informácie o konkrétnych potrebách. Následne realizujeme pomoc a zabezpečujeme jednotlivé asistenčné služby.

Preto by sme Vás aj toto cestou poprosili o zaslanie informácií na email diakonia@diakonia.sk ohľadom potreby realizácie urgentných zdravotných a psychologických prípadov, potravinovej a materiálnej pomoci, vybavenia, kurzov, vzdelávania, individuálneho poradenstva a ubytovania.

Taktiež podobne ako v auguste realizujeme a plánujeme ďalšie spoločné stretnutia na účely zdieľania skúseností a potrieb.

 

Vopred ďakujeme za spoluprácu a spätnú väzbu.

 

Ľubica Szabóová Vysocká

riaditeľka ED ECAV na Slovensku


Galya Terzieva

koordinátorka medzinárodnej spolupráce