Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Evanjelická diakonia a SED "útulok Dom na polceste" na stretnutí s aktérmi inklúzie Rómov

Obrázok k správe

Evanjelická diakonia sa zúčastnila v dňoch 16. a 17. mája 2023 spolu s členskými organizáciami Eurodiaconie stretnutia k začleňovaniu Rómov. Meeting sa konal v Bratislave a hostiteľskou organizáciou bola Armáda spásy.
Za Evanjelickú diakoniu sa zúčastnili meetingu riaditeľka Ľubica Szabóová Vysocká a zástupcovia Strediska evanjelickej diakonie ,,útulok Dom na polceste" Stanislav a Eva Gurkoví. V rámci krízovej intervencie pracovníci útulku vo Veľkom Slavkove sprevádzajú mladých mužov najmä rómskej populácie v krízovej životnej situácii a poskytujú im prijatie a odbornú pomoc. Takže sme veľmi radi zdieľali s kolegami postupy našej práce, sociálnej služby, misie a podelili sme sa o skúsenosti s prelamovaním kolobehu generačnej chudob

Počas dvoch dní sme sa zapojili do diskusií o výzvach, s ktorými sa ako aktéri v kontakte s rómskou komunitou na Slovensku stretávame. Podnetné boli konkrétne prezentácie o inklúzií Rómov v krajinách ako Portugalsko, Fínsko, Holandsko, Rumunsko, Kosovo, Maďarsko, Česká republika a i. a ich podmienkach pre vzdelávanie, zvyšovanie zručností a spôsoboch posilňovania zodpovednosti samotných Rómov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.