Darujte 2%

Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Dôstojnosť seniora COVID 19 neporazí

Obrázok k správe 25.06.2020
Situácia spôsobená ochorením COVID 19 si v pobytových zariadeniach pre seniorov vyžiadala podstatné zvýšenie nárokov na hygienu a vybavenie ochrannými prostriedkami. Táto skutočnosť sa prejavila negatívne v rozpočtoch jednotlivých zariadení. Spôsob financovania sociálnych služieb na Slovensku je postavený na príspevku od štátu, ktorý je možné použiť výhradne na mzdy. Príspevok od klienta slúži na uhradenie všetkých ostatných nákladov. Zvýšenie nákladov sa pri tomto spôsobe financovania prenáša na našich seniorov. Eliminovať neočakávané zvýšené náklady a neprenášať ich na klientov, môžeme aj cestou podania grantov. Projekt „Dôstojnosť seniora COVID 19 neporazí“ nám umožnil dokúpiť ďalšie jednorazové rukavice potrebné pri každej manipulácií s klientom od osobnej hygieny po kŕmenie. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko, ktorej patrí naša veľká vďaka za pomoc pri udržiavaní zvýšených hygienických štandardov aj v nasledujúcich mesiacoch. 
 
Dana Balonová
Evanjelická diakonia