Darujte 2%
Kontakt
Telefón: +421 / 2 / 5441 7498
Mobil: +421 915 732 761
Sídlo:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Palisády 46
811 06 Bratislava

Poštová adresa:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
P. O. BOX 82
814 99 Bratislava
E-Mail: diakonia@diakonia.sk
Kontakty »

Dobrovoľnícky rok s Evanjelickou diakoniou

Obrázok k správe
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku je dlhoročným partnerom Diakonie Mitteldeutschland. Na základe tohto partnerstva každoročne prijímame mladých ľudí z Nemecka, ktorí sa rozhodnú počas jedného roku vykonávať dobrovoľnícku činnosť na nimi vybratých miestach. Okrem Slovenska, majú možnosť výberu aj do Estónska či Izraela. Naši tohtoroční dobrovoľníci sú na Slovensku iba vyše týždňa, no stihli už absolvovať pravidelný úvodný seminár vo Vysokých Tatrách. Cieľom úvodného semináru je zoznámenie sa so slovenskou kultúrou, zvykmi, krásami a v neposlednom rade so základmi slovenského jazyka. Predstavili sme si bližšie našu organizáciu i dobrovoľnícke miesta a prostredníctvom teambuildingových aktivít a neformálnych rozhovorov sme budovali naše vzájomné vzťahy. Všetci sú už ale na svojich dobrovoľníckych miestach. Linus bude počas roka vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť v Evanjelickom cirkevnom zbore Vrbovce a pomáhať najmä pri stavebných činnostiach a aktuálne potrebných manuálnych činnostiach. Erik je na rok dobrovoľníkom v Stredisku Evanjelickej diakonie v Bratislave, pri aktivitách so seniormi. Jeho náplňou dobrovoľníckej činnosti je aj asistencia pri vyučovacích hodinách na Evanjelickom lýceu na Vranovskej ulici a na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Ninu čaká dobrovoľnícky rok na Evanjelickej spojenej škole v Martine, kde bude pomáhať pri asistovaní vo výučbe nemeckého jazyka a iných školských aktivitách. Sme za dobrovoľníkov veľmi vďační. Veríme, že sa im bude u nás páčiť a nájdu v nás a my v nich dobrých priateľov. Zároveň ďakujeme aj všetkým našim spoľahlivým partnerom za každodennú starostlivosť a otvorenú náruč nielen k našim trom novým dobrovoľníkom, ale ku všetkým dobrovoľníkom, ktorých sme doposiaľ na Slovensko prijali. Prajeme Vám veľa požehnaných spoločných chvíľ a Božiu ochranu počas nasledujúceho roku.
 
Katarína Šoltésová
Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí